The Sequence Outside the Church in Claude Lanzmann’s Shoah: Some Comments from a Linguist

Artur Czesak

Abstrakt

Based on an analysis of phonetic, lexical and pragmatic (linguistic politeness) aspects of the symbolic sequence outside the church in Chełmno-on-Ner in Claude Lanzmann’s Shoah, this article offers insights into the communicative situation portrayed in the film, which has not been discussed in existing interpretations. It addresses the relations between the participants of the exchange (the film director, Szymon Srebrnik, the interpreter, the inhabitants of Chełmno), the time and space (a religious service taking place in the church), and historical context: Poland under communist rule, where the Holocaust was not spoken about and/or was subject to manipulation.

* Originally published in Przekładaniec vol. 39/2019, this article was published in English with the financial support from the Ministry of Science and Higher Education (grant no. 643/P-DUN/2018).

Translated by Zofia Ziemann

Słowa kluczowe: dialects of central Poland, communicative situation, code-switching, lexis, pragmalinguistics
References

Bikont A. 1997. “A on krzyczał: ‘Wszyscy jesteście kapo’”, Gazeta Wyborcza, 4 Oct., wyborcza.pl/1,75248,138543.html. (access: 1.06.2019).

Cemborowski B. 2014. “O promowaniu dialektu wielkopolskiego w Internecie. Raport z badań”, Adeptus 4, pp. 18–103.

Dejna K. 1993. Dialekty polskie, wyd. II, przejrzane i poprawione, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.

Hartman J. 2019. “Ludzie Żydom zgotowali ten los”, Polityka, 20 Apr., https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1790512,1,ludzie-zydom-zgotowali--ten-los.read (access: 1.06.2019).

Jakobson R. 1959. “On linguistic aspects of translation”, in A. Fang, R.A. Brower, On Translation, Boston: Harvard University Press, pp. 232–239.

Kubiak R. 1985. “Świadkowie dymu i popiołów”, Odgłosy 48 (1444), pp. 1, 5.

Ochmann D. 2014. “Czy fajny jest fajny? Współczesne leksemy młodzieżowe o znaczeniu ‘taki, który mi się (bardzo) podoba’”, LingVaria 18, pp. 91–102.

Osowski B. [undated]. “Opis gwar wschodniej Wielkopolski”, http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=mapa-serwisu&l2=&l3=&l4=wielkopolska-wsch-gwara-regionu-mwr (access: 1.06.2019).

––––– (ed.). 2018. Gospodarz. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Sobierajski Z. 1995. Teksty gwarowe ze środkowej Wielkopolski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.