Przekładaniec,40 - Gatunki literackie w przekładzie

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Rok wydania: 2020
Redakcja zeszytu: Monika Woźniak
Słowa kluczowe: fantasy, Andrzej Sapkowski, Wiedźmin, egzotyzacja, udomowienie, tłumaczenie elementów kulturowych / fantasy, The Witcher, foreignization, domestication, translation of cultural specific items, Philip Pullman, Nothern Lights, transgresyjne dziecko, gender w przekładzie / Philip Pullman, trasgressive child, gender in translation, przekład literacki, neologizm autorski, techniki tłumaczenia, literatura fantastycznonaukowa / literary translation, authorial neologism, translation techniques, science fiction literature, literatura norweska, powieść kryminalna, tożsamość tłumacza / literary translation, Norwegian literature, crime fiction, translator’s identity, aliteracja, przekład specjalistyczny, terminy specjalistyczne, terminologia / alliteration, literary translation, specialized translation, technical terms, terminology, literatura kryminalna, przekład CSI, przekład gatunkowy w Chorwacji / crime fiction. CSI in translation, genre translation in Croatia, reportaż literacki, recepcja przekładu, gatunek literacki, perytekst, horyzont oczekiwań / literary reportage, translation reception, literary genre, peritext, horizon of expectations, przekład dla dzieci i młodzieży, książka dla dzieci i młodzieży, edukacja seksualna, ideologia / translating for children and young people, book for children and young people, sex education, ideology, poezja nonsensu, przekład, postkolonializm, Edward Lear, Andrzej Nowicki, Stanisław Barańczak / nonsense poetry, translation, postcolonialism, Stanisław Barańczak, quasi-transcendentalny, gatunek mieszany, fałdka, interfejs, Thomas Pynchon, postmodernizm / quasi-transcendental, mixed genre, the fold, interface, postmodernism, tekst prawny, Konstytucja Rosji, tłumaczenie, kontekst, pamięć zbiorowa / legal text, constitution of Russia, context, collective memory, Zuzanna Ginczanka, idiostyl, przekład poetycki, liryka / Zuzanna Ginczanka (Zuzanna Gincburg), individual style, poetic translation, lyric poetry

Artykuły

Ilość
Sortuj według

O tłumaczeniu literatury fantasy na podstawie włoskiego przekładu cyklu wiedźmińskiego Andrzeja Sapkowskiego

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie,

Dzikie bohaterki? Problematyka płci kulturowej i gatunku literackiego w przekładach Northern Lights Philippa Pullmana (przełożyła Joanna Sobesto)

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie,

Flora i fauna kosmiczna Stanisława Lema w przekładzie na język angielski

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie,

Czy tłumaczona powieść kryminalna może uczyć historii? O przekładach Śmierci w Breslau i Głowy Minotaura Marka Krajewskiego

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie,

„Najpierw ręka lewa, potem ręka lewa”.  Tłumacz norweskich powieści kryminalnych wobec błędów w tekście oryginalnym

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie,

Zbiorniki ze stęchłymi ściekami: przekład specjalistycznej terminologii w powieści detektywistycznej (przełożyła Joanna Sobesto)

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie,

Trudności związane z przekładem zakorzenienia kulturowego w literaturze kryminalnej: przykład Chorwacji (przełożyła Aleksandra Kamińska)

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie,

Lokalny gatunek – uniwersalny odbiór? Polski reportaż literacki dwóch pierwszych dekad XXI wieku w oczach francuskojęzycznego odbiorcy

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie,

Edukacja seksualna a przekłady książek dla dzieci i młodzieży – ideologie, specyfika, kontrowersje

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie,

Obrazy niepowagi: O tłumaczeniu poezji nonsensu na przykładzie wiersza The Akond of Swat Edwarda Leara

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie,

Hipergeneryczne spektrum „Tęczy grawitacji” Thomasa Pynchona w przekładzie na język polski

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie,

Problemy przekładu terminologii z zakresu prawa na podstawie wybranych polskich tłumaczeń sztuk Williama Szekspira

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie,

Varia