Przekładaniec,41 - Wschód – Zachód. Translacje

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Paulina Kwaśniewska-Urban
Rok wydania: 2020
Słowa kluczowe: zachodnie teorie przekładu, recepcja, obieg koncepcji naukowych, polityka wydawnicza, Rosja, Western translation studies, reception, circulation of scientific concepts, publishing policies, Russia, Ilja Erenburg, Bruno Jasieński, Palę Paryż, Życie i śmierć Mikołaja Kurbowa, przekład, polemika, konteksty, Ilya Erenburg, I Burn Paris, Life and Death of Nikolay Kurbov, translation, polemics, contexts, przekład poezji, poezja polska, Adam Ważyk, francuska poezja awangardowa, poetry translation, Polish poetry, French avant-garde poetry, samizdat, Leningrad, socjologia przekładu, emigracja, translation sociology, exile, Olga Tokarczuk, Ksenia Starosielska, Numery, przekład rosyjski, nie-miejsce, ślad, pamięć, Russian translation, non-lieu, trace, memory, wędrujące teorie, Edward Said, orientalizm, postkolonializm, przekład teorii, travelling theory, orientalism, postcolonialism, translation of theory, autograf, koniektura, modernizacja, intencja autora, dynamika tekstu, autograph, conjecture, text modernisation, authorial intention, text dynamics, Adam Mickiewicz, Jane Austen, ekonomia, nowoczesność, romantyzm, Pan Tadeusz, economy, modernity, Romanticism, romantyzm polski, prozodia arabska, arabskie przekłady, Polish Romanticism, Arabic prosody, Arabic translations, Stanisław Barańczak, Emily Dickinson, religia, przyświadczenie, religion, assent, przekład literacki, przekładoznawstwo, poezja konkretna, literatura XX wieku, literary translation, translation studies, concrete poetry, twentieth-century literature, tłumaczenie filmowe, napisy międzykadrowe, napisy dolne, napisy narracyjne i dialogowe, dubbing, wersje, film translation, intertitle, in-image subtitle, subtitle, narrative and dialogue subtitles, versioning, Kinga Rozwadowska, seria przekładowa, Bracia Karamazow, władza, retranslation, The Brothers Karamazov, power, przymus, konflikt, agonizm, etyka, violence, conflict, agonism, ethics

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wieża Babel czy wieża z kości słoniowej? Recepcja przekładoznawstwa zachodniego w rosyjskojęzycznej nauce o przekładzie – próba rozpoznania

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 7–49
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.001.13583

O kontekstach pewnego przekładu (Ilja Erenburg i Bruno Jasieński)

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 50–61
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.002.13584

Od tłumacza do poety i z powrotem. Twórczość przekładowa Adama Ważyka jako część literatury polskiej

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 62–79
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.003.13585

Odgrywanie emigracji: tłumacze-poeci leningradzkiego podziemia, przeł. Edyta Kurzawa

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 80–95
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.004.13586

„Nie-miejsce”, ślad i pamięć. Opowiadanie Olgi Tokarczuk Numery w przekładzie Kseni Starosielskiej

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 96–115
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.005.13587

Tłumacz-polemista. Zderzenie paradygmatów w pierwszym polskim wydaniu Orientalizmu Edwarda Saida

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 116–142
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.006.13588

Niestabilny tekst Pana Tadeusza

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 143–154
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.007.13589

Dwie ekonomie: Pan Tadeusz Adama Mickiewicza i Mansfield Park Jane Austen

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 155–178
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.008.13590

Trudności tłumaczenia Pana Tadeusza Adama Mickiewicza na język arabski na podstawie mojego przekładu Księgi pierwszej

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 179–186
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.009.13591

Varia

Przekład jako próba „przyświadczenia”. Wokół wiersza Stanisława Barańczaka Pięć pocztówek od i do Emily Dickinson

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 189–197
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.010.13592

Tłumacz jako problem poezji konkretnej

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 198–213
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.011.13593

Napisy na ekranach kin II Rzeczypospolitej

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 214–253
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.012.13594

Lektury

Братья Карамазовы we władzy polskich (re)translacji

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 257–268
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.013.13595

O agonistycznej naturze przekładu. Notatki z lektury Traduction et violence Tiphaine Samoyault

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 269–282
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.014.13596