Przekładaniec,41 - Wschód – Zachód. Translacje

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Rok wydania: 2020
Słowa kluczowe: zachodnie teorie przekładu, recepcja, obieg koncepcji naukowych, polityka wydawnicza, Rosja / Western translation studies, reception, circulation of scientific concepts, publishing policies, Russia, przekład poezji, samizdat, Leningrad, socjologia przekładu, emigracja / poetry translation, translation sociology, exile, Olga Tokarczuk, Ksenia Starosielska, Numery, przekład rosyjski, nie-miejsce, ślad, pamięć / Olga Tokarczuk, Russian translation, non-lieu, trace, memory, wędrujące teorie, Edward Said, orientalizm, postkolonializm, przekład teorii / travelling theory, orientalism, postcolonialism, translation of theory, autograf, koniektura, modernizacja, intencja autora, dynamika tekstu / autograph, conjecture, text modernisation, authorial intention, text dynamics, Adam Mickiewicz, Jane Austen, ekonomia, nowoczesność, romantyzm, Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz, economy, modernity, Romanticism, Pan Tadeusz, romantyzm polski, prozodia arabska, arabskie przekłady / Adam Mickiewicz, Polish Romanticism, Arabic prosody, Arabic translations, Stanisław Barańczak, Emily Dickinson, religia, przyświadczenie / Stanisław Barańczak, poetry translation, religion, assent, przekład literacki, przekładoznawstwo, poezja konkretna, literatura XX wieku / literary translation, translation studies, concrete poetry, twentieth-century literature, tłumaczenie filmowe, napisy międzykadrowe, napisy dolne, napisy narracyjne i dialogowe, dubbing, wersje / film translation, intertitle, in-image subtitle, subtitle, narrative and dialogue subtitles, versioning , Kinga Rozwadowska, seria przekładowa, Bracia Karamazow, władza / Kinga Rozwadowska, retranslation, The Brothers Karamazov, power, przekład, przymus, konflikt, agonizm, etyka / translation, violence, conflict, agonism, ethics

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wieża Babel czy wieża z kości słoniowej? Recepcja przekładoznawstwa zachodniego w rosyjskojęzycznej nauce o przekładzie – próba rozpoznania

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje,
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.001.13583

O kontekstach pewnego przekładu (Ilja Erenburg i Bruno Jasieński)

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje,
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.002.13584

Od tłumacza do poety i z powrotem. Twórczość przekładowa Adama Ważyka jako część literatury polskiej

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje,
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.003.13585

Odgrywanie emigracji: tłumacze-poeci leningradzkiego podziemia, przeł. Edyta Kurzawa 

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje,
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.004.13586

„Nie-miejsce”, ślad i pamięć. Opowiadanie Olgi Tokarczuk Numery w przekładzie Kseni Starosielskiej

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje,
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.005.13587

Tłumacz-polemista. Zderzenie paradygmatów w pierwszym polskim wydaniu Orientalizmu Edwarda Saida

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje,
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.006.13588

Niestabilny tekst „Pana Tadeusza”

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje,
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.007.13589

Dwie ekonomie: Pan Tadeusz Mickiewicza i Mansfield Park Jane Austen

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje,
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.008.13590

Trudności tłumaczenia Pana Tadeusza Adama Mickiewicza na język arabski na podstawie mojego przekładu Księgi pierwszej

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje,
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.009.13591

Varia

Przekład jako próba przyświadczenia. Wokół wiersza Stanisława Barańczaka Pięć pocztówek od i do Emily Dickinson

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje,
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.010.13592

Tłumacz jako problem poezji konkretnej

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje,
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.011.13593

Napisy na ekranach kin II Rzeczpospolitej

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje,
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.012.13594

Lektury

Братья Карамазовыwe władzy polskich (re)translacji 

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje,
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.013.13595

O agonistycznej naturze przekładu.  Notatki z lektury Traduction et violence Tiphaine Samoyault

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje,
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.014.13596