O kontekstach pewnego przekładu (Ilja Erenburg i Bruno Jasieński)

Alina Świeściak,

Piotr Fast

Abstrakt

On the Contexts of One Translation (Ilya Erenburg and Bruno Jasieński)

Bruno Jasieński wrote his novel I Burn Paris after translating Ilya Erenburg’s Life and Death of Nikolay Kurbov. The paper analyses relationships between these two novels – their ideological and artistic parallels and polemics.

Słowa kluczowe: Ilja Erenburg, Bruno Jasieński, Palę Paryż, Życie i śmierć Mikołaja Kurbowa, przekład, polemika, konteksty, Ilya Erenburg, I Burn Paris, Life and Death of Nikolay Kurbov, translation, polemics, contexts
References

Erenburg I. 1926. Życie i śmierć Mikołaja Kurbowa, przeł. B. Jasieński, Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Ateneum”.

Jasieński B. 2005. Palę Paryż, red. i wstęp P. Kitrasiewicz, Warszawa: Jirafa Roja.

Jaworski K. 2009. Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim, Warszawa: Iskry.

Malia M. 2017. O rewolucji rosyjskiej, przeł. Ł. Maślanka, Warszawa: PIW.

Rawiński M. 1971. Wobec mitu zagrożenia Zachodu (O „Palę Paryż” Brunona Jasieńskiego), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum.

Świeściak A. 2020 [w druku]. Bruno Jasieński i rewolucja, „Teksty Drugie” 2021, nr 3.

Wat A. 1998. Mój wiek, cz. II, Warszawa: Czytelnik.

Wolski J. 1929. Apokalipsa według Brunona Jasieńskiego, „Kultura Mas” 1929, nr 4–5, s. 60–66.

Домбаль Т. 1929. Бруно Ясенский приезжает в СССР. Большевик в поэзии и в борьбе, „Литературная газета”nr 5, az.lib.ru/j/jasenskij_b/text_1929_bruno_yasebsky_v_sssr.shtml (dostęp: 25.05.2021).

Эренбург И. 1923. Жизнь и гибель Николая Курборва, Москва: Новая Москва.

Фрезинский Б. 2013. Об Илье Эренбурге (Книги. Люди. Страны), Москва, https://lit.wikireading.ru/12725 (dostęp: 22.12.2019).