Przekładaniec,2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Paulina Kwaśniewska-Urban
Rok wydania: 2021
Redakcja zeszytu: Ewa Rajewska

Publikacja finansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Fotografia na okładce Zofia Ziemann. Projekt okładki Jadwiga Burek

Słowa kluczowe: przekład literacki, krytyka przekładu, hermeneutyka, dialog, literary translation, translation criticism, hermeneutics, dialogue, krytyka literacka, literatura światowa, komparatystyka literacka, literatura globalna, literary criticism, world literature, comparative literature, global literature, seria przekładowa, retranslacja, agon, Herman Melville, literatura amerykańska, Krystyna Korwin-Mikke, translation series, retranslation, American literature, przekład poetycki, recepcja krytyczna, przesunięcie translatorskie, H.P. Lovecraft, poetry translation, critical reception, translational shift, fandom, fanowska krytyka przekładu, przekład komiksu, Kajko i Kokosz, Szkoła latania, fan-generated translation criticism, translation of comics, Kayko and Kokosz, Flying School, Mistrz i Małgorzata, serie przekładowe, czasopisma online, criticism, The Master and Margarita, retranslations, online journals, nocy, Marcin Szuster, Djuna Barnes, ciało, tekst, Nightwood, body, text, historia przekładu literackiego, historyczna poetyka przekładu, socjologia literatury, przekładoznawstwo, badania nad tłumaczem, studia nad modernizmem, literary translation history, historical poetics of translation, sociology of literature, translation studies, Translator Studies, modernism studies, Umberto Eco, teoria przekładu, przekład i semiotyka, przekład intersemiotyczny, translation theory, translation and semiotics, intersemiotic translation, Sherry Simon, studia miejskie, przekład postkolonialny, autotranslacja, pisarstwo przekładowe, Simon, urban studies, postcolonial studies, self-translation, translation writing

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Krytyka przekładu i okolice

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 7-13
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.015.14326

Krytyka przekładu literackiego jako dialog. Model hermeneutyczny

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 14-39
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.016.14327

Eksplorowanie ruchomych piasków. Krytyka przekładu i krytyka literacka wobec petryfikacji współczesnej literatury światowej

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 40-63
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.017.14328

Retranslacja jako krytyka przekładu, czyli Benito Cereno ponowiony

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 64-91
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.018.14329

Scalanie uniwersum. Krytyka translatorska pośród kontekstów recepcji przekładowej poezji H.P. Lovecrafta w Polsce

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 92-115
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.019.14330

Zemsta Trygława i Swaroga? Krytyka fanowska angielskiego tłumaczenia komiksu Kajko i Kokosz

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 116-143
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.020.14331

Krytyka przekładu w cyberprzestrzeni – nowe szanse i wyzwania (na przykładzie tłumaczeń Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa)

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 144-159
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.021.14332

Ostępy języka. Modernistyczna proza Djuny Barnes w polskim tłumaczeniu

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 160-179
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.022.14333

Lektury

Historia strukturalna, czyli długie trwanie przekładu artystycznego

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 183-199
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.023.14334

O polskim przekładzie Prawie to samo. O doświadczeniu przekładu Umberta Eco

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 200-212
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.024.14335

W sieci komunikacji miejskiej: Miasta w przekładzie. Skrzyżowania języka i pamięci Sherry Simon

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 213-219
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.025.14336