W sieci komunikacji miejskiej: Miasta w przekładzie. Skrzyżowania języka i pamięci Sherry Simon

Agata Hołobut

Abstrakt

Sherry Simon 2020. Miasta w przekładzie. Skrzyżowania języka i pamięci, przeł. Justyna Arabska, Magdalena Brodacka, Melania Chotyńska, Magda Heydel, Ewelina Jurczenia, Karolina Koprowska, Agata Skrzypek, Martyna Szczepaniak i Sylwia Więcek, pod redakcją naukową Magdy Heydel, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

City Communication Network: Sherry Simon’s Cities in Translation: Intersections of Language and Memory

The article reviews Sherry Simon’s seminal book Cities in Translation: Intersections of Language and Memory (Routledge, 2012) recently rendered into Polish. The Canadian scholar combines urban studies with comparative literature, translation, translator and memory studies to provide insight into linguistic and cultural interactions in the “dual cities” of Calcutta, Trieste, Barcelona and Montreal. An attempt has been made to present Simon’s research against the backdrop of Translational Turn in the study of culture and the Cultural Turn in the study of translation.

Słowa kluczowe: Sherry Simon, studia miejskie, przekład postkolonialny, autotranslacja, pisarstwo przekładowe, Simon, urban studies, postcolonial studies, self-translation, translation writing
References

Bachmann-Medick, Doris. 2013. The Translational Turn, w: Y. Gambier, L. van Doorslaer (red.), Handbook of Translation Studies, Vol. 4. Amsterdam: John Benjamins, s. 186–193.

— 2016. Cultural Turns, przeł. A. Blauhut, Berlin – Boston: De Gruyter.

Bassnett, Susan. 1998. The translation turn in cultural studies, w: S. Bassnett, A. Lefevere (red.), Constructing Cultures: Essays on Literary Translation, Clevedon: Multilingual Matters, s. 123–140.

— 2012. From Cultural Turn to Translational Turn: A Transnational Journey, w: C. Alvstad, S. Helgesson, D. Watson (red.), Literature, Geography, Translation: Studies in World Writing, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, s. 67–80.

Heydel, Magda. 2017. Rób swoje, tłumacz! Przekładoznawstwo jako metoda w humanistyce, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” LX(3), s. 11–23.

Simon, Sherry. 2003. Gender in Translation. Cultural Identity and the Politics of Transmission, London – New York: Routledge.

— 2006. Translating Montreal. Episodes in the Life of a Divided City, Montreal – London –Ithaka: McGill-Queen’s University Press.

— 2019. Translation Sites: A Field Guide, London – New York: Routledge [e-book]. 

— 2020. Miasta w przekładzie. Skrzyżowania języka i pamięci, przekł. zbiorowy pod red. M. Heydel , Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.