O polskim przekładzie Prawie to samo. O doświadczeniu przekładu Umberta Eco

Anita Kłos

Abstrakt

On the Polish Translation of Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione by Umberto Eco

The article contains a review of the translation of Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione by Umberto Eco (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021) into Polish, authored by Jadwiga Miszalska and Monika Surma-Gawłowska. Notwithstanding the significant popularity of Eco’s literary and scholarly work in Poland, his influential volume of essays on translation was published in Polish almost twenty years after the original edition. In the first place, the review focuses on the translators’ approach to multilingualism and Italocentrism of Eco’s source text. It also addresses the issues of validity and actuality of Eco’s semiotic contribution to translation studies, by confronting it with recent trends in translation scholarship, especially with Kobus Marais’s bio-semiotic theory of translation.

Słowa kluczowe: Umberto Eco, teoria przekładu, przekład i semiotyka, przekład intersemiotyczny, translation theory, translation and semiotics, intersemiotic translation
References

Alfer, Alexa. 2017. Entering the Translab. Translation as Collaboration, Collaboration as Translation, and the Third Space of ‘Translaboration’, „Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts” 3(3), s. 275–290.

Alvstad, Cecilia i in. 2017. Introduction. Textual and Contextual Voices of Translation, w: C. Alvstad i in. (red.), Textual and Contextual Voices of Translation, Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, s. 3–20.

Baker, Mona (red.). 1998. Routledge Encyclopedia of Translation Studies, London – New York: Routledge.

Blumczynski, Piotr. 2016. Ubiquitous Translation, New York: Routledge. 

Brzozowska, Aleksandra, Milewska, Paulina, Kowalska, Marzena. 2015. Umberto Eco: bibliografia polska do 2013 / Umberto Eco: Polish Bibliography Until 2013, w: A. Gałkowski (red.), Potęga intelektu. Umberto Eco: recepcja i reminiscencje w Polsce. Księga dedykowana Profesorowi Umbertowi Eco, doktorowi honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 511–570.

Cronin, Michael. 2020. A (Bio)Semiotic Theory of Translation: The Emergence of Socio-cultural Reality by Kobus Marais, London, Routledge, 2019, „Translation Studies” 13(3), s. 371–374.

Eco, Umberto. 2001. Experiences in Translation, przeł. A. McEwan, Toronto – Buffalo – London: University of Toronto Press.

— 2003a. Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano: Bompiani.

— 2003b. Mouse or Rat? Translation as Negotiation, London: Weidenfeld & Nicolson.

— 2012. Kant a dziobak, przeł. B. Baran, Warszawa: Aletheia.

— 2017. Przyszłość semiotyki. The future of semiotics. Il futuro della semiotica, przeł. M. Kopytowska, Ł.J. Berezowski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

— 2021. Prawie to samo. O doświadczeniu przekładu, przeł. J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Elsner, Jaś. 2010. Art History as Ekphrasis, „Art History”, 33(1), s. 11–27.

Jakobson, Roman. [1959] 2009. O językoznawczych aspektach przekładu, przeł. L. Pszczołowska, w: P. Bukowski, M. Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu, Kraków: Znak, s. 43–49.

Marais, Kobus. 2019. A (Bio)Semiotic Theory of Translation. The Emergence of Social-Cultural Reality, New York – London: Routledge.

Miszalska, Jadwiga, Surma-Gawłowska, Monika. 2021. Od tłumaczek, w: U. Eco, Prawie to samo. O doświadczeniu przekładu, przeł. J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 9–13.

Pym, Anthony. 2003. Experiences in Translation. By Umberto Eco. Translated by Alistair McEwan (Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2001), „The European Legacy” 8(2), s. 254–255.

Słodczyk, Rozalia. 2018. Nieprzezroczystość ekfrazy: reprezentowanie, zapośredniczanie i przekład w opisach artefaktów, „Przestrzenie Teorii” 29, s. 153–178.

Soliński, Wojciech. 2001. Kształty obecności. Recepcja pisarstwa Umberta Eco w polskiej kulturze literackiej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ugniewska, Joanna. 2015. La traduzione tra fedeltà, negoziazione e perdita in Dire quasi la stessa cosa” di Umberto Eco, w: A. Gałkowski (red.), Potęga intelektu. Umberto Eco: recepcja i reminiscencje w Polsce. Księga dedykowana Profesorowi Umbertowi Eco, doktorowi honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 259–268.

Wasilewska, Anna. 2015. Umberto Eco: “Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione”, Bompiani, Milano 2003. A review, w: A. Gałkowski, (red.), Potęga intelektu. Umberto Eco: recepcja i reminiscencje w Polsce. Księga dedykowana Profesorowi Umbertowi Eco, doktorowi honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 503–505.

Zwischenberger, Cornelia. 2020. Translaboration. Exploring Collaboration in Translation and Translation in Collaboration, „Target” 32(2), s. 173–190.