Przekładaniec,2021, 43 – Przekład eksperymentalny

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Paulina Kwaśniewska-Urban
Rok wydania: 2021
Redaktorki numeru: Katarzyna Bazarnik, Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

Publikacja finansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Projekt okładki: Jadwiga Burek
Fotografia na okładce: Zofia Ziemann
Słowa kluczowe: przekład eksperymentalny, literatura eksperymentalna, liberatura (literatura totalna), przekład nowomedialny, autokomentarz, experimental translation, experimental literature, liberature (total literature), new media translation, self-commentary, Serge Bouchardon, Vincent Volckaert, (Nie)Panowanie, flash fiction, tłumaczenie literatury elektronicznej, literatura elektroniczna, Loss of Grasp, electronic literature translation, electronic literature, przekład dystrybutywny, generatory poetyckie, przekład kodu źródłowego, distributive translation, poetry generators, source code translation, postprzekład, Edwin Gentzler, William Shakespeare, post-translation, parodia, przekładalność, intertekstualność, odbiorca, Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, parody, translatability, intertextuality, recipient, poezja, Mario Martín Gijón, paronomazja, hiszpański, poetyka kognitywna, poezja miłosna, poetry, paronomasia, Spanish, cognitive poetics, love poetry, transcreation, Dukaj, Heart of Darkness, Conrad, przekład, opera, libretto, intersemiotyczność, nadpisy, przekład audiowizualny, translation, intersemiotic, surtitles, audiovisual translation, seria przekładowa, Joyce, Ulisses, redakcja przekładu, badania nad serią przekładową, retranslation, Ulysses, revision, retranslation research, przekład pryzmatyczny, Matthew Reynolds, przekładoznawstwo, studia nad modernizmem, metafory przekładu, prismatic translation, translation studies, modernism studies, translation metaphors, Friedrich Schleiermacher, Friedrich Schlegel, Wilhelm August Schlegel, nauka o przekładzie, retoryka, hermeneutyka, tłumacz, metody tłumaczenia, krytyka przekładu, rhetoric, hermeneutics, translator, thoughts of translation

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Przekład eksperymentalny: techniki, formy, metajęzyki

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 7-23
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.026.15140

Śledztwo w sprawie poezji – pierwotna scena lingwistycznego mordu, z Hsia Yü rozmawia A Weng (z angielskiego przeł. Maria Świątkowska; z chińskiego na angielski przeł. Zona Yi-Ping Tsou).

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 24-34
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.027.15141

Sztuka (nie)eksperymentalnego przekładu literatury cyfrowej. Wokół (nie)powtarzalnego przypadku tłumaczenia (Nie)panowania

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 35-54
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.028.15142

Wróżenie z tekstonów. Przekład dystrybutywny na przykładzie generatora Sea and Spar Between (2010) Stephanie Strickland i Nicka Montforta

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 55-72
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.029.15143

taH pagh taHbe: eksperyment szekspirowski w przekładzie

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 73-92
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.030.15144

Tłumaczenie parodii – przestrzeń eksperymentu? (Tuwim, Leśmian i zaproszenie do gry)

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 93-121
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.031.15145

Przekładanie poezji lingwistycznej: Rendicción Mario Martína Gijóna w tłumaczeniach na polski, angielski i francuski

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 122-143
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.032.15146

Od Jądra ciemności przez Serce mroku ku Sercu ciemności, czyli o eksperymentach przekładowych Jacka Dukaja

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 144-161
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.033.15147

Od czynów do słów: intersemiotyczne nadpisy w uwspółcześnionych spektaklach operowych

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 162-179
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.034.15148

Inne

Wielogłos w serii przekładowej. Retranslating Joyce for the 21st Century

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 183-188
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.035.15149

Wszystkie kolory przekładu. Matthew Reynolds (ed.), 2019. Prismatic Translation, Cambridge: Legenda.

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 189-203
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.036.15150

Kultura przekładu i krytyki. Friedricha Schleiermachera modele tłumaczenia w rozważaniach Piotra de Bończa Bukowskiego

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 204-210
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.037.15151