Artykuły

Ilość
Sortuj według

Przekład eksperymentalny: techniki, formy, metajęzyki

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny,
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.026.15140

Wywiad: Śledztwo w sprawie poezji – pierwotna scena lingwistycznego mordu (z angielskiego przeł. Maria Świątkowska; z chińskiego na angielski przeł. Zona Yi-Ping Tsou) 

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny,
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.027.15141

Sztuka (nie)eksperymentalnego przekładu literatury cyfrowej. Wokół (nie)powtarzalnego przypadku tłumaczenia (Nie)panowania

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny,
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.028.15142

Wróżenie z tekstonów. Przekład dystrybutywny na przykładzie generatora Sea and Spar Between (2010) Stephanie Strickland i Nicka Montforta

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny,
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.029.15143

taH pagh taHbe: eksperyment szekspirowski w przekładzie

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny,
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.030.15144

Tłumaczenie parodii – przestrzeń eksperymentu? (Tuwim, Leśmian i zaproszenie do gry)

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny,
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.031.15145

Przekładanie poezji lingwistycznej: Rendicción Mario Martína Gijóna w tłumaczeniach na polski, angielski i francuski

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny,
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.032.15146

Od Jądra ciemności przez Serce mroku ku Sercu ciemności czyli o eksperymentach przekładowych Jacka Dukaja 

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny,
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.033.15147

Od czynów do słów: intersemiotyczne nadpisy w uwspółcześnionych spektaklach operowych

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny,
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.034.15148

Lektury

Jolanta Wawrzycka and Erika Mihálycsa (eds), Retranslating Joyce for the 21st century. European Joyce Studies 30. Brill/Rodopi, 2021.

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny,
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.035.15149

Wszystkie kolory przekładu (rec. Prismatic Translation, red. M. Reynolds, Cambridge: Legenda, 2019)

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny,
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.036.15150

Kultura przekładu i krytyki. Friedricha Schleiermachera modele tłumaczenia w rozważaniach Piotra de Bończa Bukowskiego  

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny,
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.037.15151