Kultura przekładu i krytyki. Friedricha Schleiermachera modele tłumaczenia w rozważaniach Piotra de Bończa Bukowskiego  

Maria Krysztofiak

Abstrakt

The Culture of translation and criticism. Friedrich Schleiermacher’s Translation Models in the Piotr de Bończa Bukowski’s studies.

Friedrich Schleiermacher’s philosophic-philological reflection forms the creative foundation of modern translation science. It creates spaces for constructing more and more inspirations in literature and culture through artistic translation also in the 21st century. Piotr de Bończa Bukowski in his monograph of the German theologian and translator Friedrich Schleiermacher presents Schleiermacher’s views on the exceptional importance of disseminating world literature through translation, various aspects of the choice of text and translator, translation thoughts and the requirements Schleiermacher set for literary criticism, and translation criticism in particular. The following article focuses on the concept of the thoughts of the German Romanticist and on the selection of research guideposts in the reading of the Polish comparative translator.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.