taH pagh taHbe: eksperyment szekspirowski w przekładzie

Anna Kowalcze-Pawlik

Abstrakt

taH pagh taHbe: Shakespearean Experiment in Translation

The article discusses experimental translation on the example of intralingual translation in Play On! Translation project accompanying the Oregon Shakespeare Festival and intersemotic/intermedial translation in OMGShakespeare series and Star Trek-related texts. These are approached as exercises in post-translation as defined by Edwin Gentzler in his volume on the subject.

Słowa kluczowe: postprzekład, Edwin Gentzler, William Shakespeare, przekład eksperymentalny, post-translation, experimental translation
References

Austin, John Langshaw. 1993. Jak działać słowami, w: J.L. Austin, Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwiedeńczuk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Baker, Mona, Saldanha, Gabriela (red.). 2005 [1998]. Routledge Encyclopedia of Translation Studies, New York –London: Routledge.

Balcerzan, Edward. 1997. Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Katowice: Śląsk. 

Bassnett, Susan. 2017. Shakespeare and Translation, w: Transnational Subjects. Linguistic Encounters, L. Landolfi et al (red.), Critica e Litteratura, Napoli: Liguori Editore, s. xix–xxviii.

Benjamin, Walter. 2011. Zadanie tłumacza, przeł. Adam Lipszyc, „Literatura na Świecie” 5/6, s. 27–41.

Bloom, Harold. 1997. The Anxiety of Influence (1973). Oxford: OUP.

Bray, Joe, Gibbons, Alison, McHale, Brian. (red.). 2012. The Routledge Companion to Experimental Literature, New York – London: Routledge.

Brzostowska-Tereszkiewicz, Tamara. 2018. Sztuka post-przekładu, „Przekłady Literatur Słowiańskich” 9(1), s. 77–97.

Cantor, Paul A. 2000. Shakespeare in the Original Klingon: Star Trek and the End of History, „Perspectives on Political Science” 29(3), s. 158–166, DOI: 10.1080/10457090009600707.

Cetera-Włodarczyk, Anna. 2018. Geniusz daje temę, poeta ją wariuje”, czyli o frapującej (nie)możności redagowania Szekspira w przekładzie, „Przekładaniec” 36, s. 82–97.

Cetera-Włodarczyk, Anna, Kosim, Alicja. 2019. Polskie przekłady Shakespeare’a w XIX wieku. Cz. 1. Zasoby, strategie, recepcja, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Cross, Lezlie C. 2017. Historicizing Shakesfear and Translating Shakespeare Anew, „Theatre History Studies” 36(1), s. 211–230.

Delabastita, Dirk. 2005. Shakespeare Translation, w: M. Baker, G. Saldanha (red.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, New York – London: Routledge. 

Deleuze, Gilles, Guattari, Félix. 1986. Kafka: Toward a Minor Literature, przeł. D. Polan, Minneapolis: U of Minnesota Press.

Derrida, Jacques. 2016. Widma Marksa: stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka, przeł. Tomasz Załuski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

– 2002. Sygnatura, zdarzenie, kontekst, przeł. J. Margański, w: J. Derrida, Marginesy filozofii, przeł. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Warszawa: KR.

Desmet, Christy, Iyengar, Sujata, Jacobson, Miriam (red.). 2019. The Routledge Handbook of Shakespeare and Global Appropriation, New York – London: Routledge.

Dionne, Craig. 2002. The Shatnerification of Shakespeare, w: R. Burt (red.), Shakespeare after Mass Media, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Dobson, Michael. 1992. The Making of the National Poet: Shakespeare, Adaptation, and Authorship, 16601769, Oxford: Clarendon.

Douthit, Lue M. 2018. How Play on! Came to Be: The Backstory of Oregon Shakespeare Festival Translation Project27 lutego 2018, www.shakespeareandbeyond.folger.edu/2018/02/27/play-on-oregon-shakespeare-festival-translations [dostęp: 4.12.2020].

– 2019. Play On Shakespeare: Reflections from the Translation Projects Festival of Staged Readings. 12 lipca, www.shakespeareandbeyond.folger.edu/2019/07/12/play-on-shakespeare-reflections-translation-festival [dostęp: 4.12.2020].

Drakakis, John. 2003. Shakespeare in Quotations, w: S. Bassnett (red.), Studying British Cultures: An Introduction, London – New York: Routledge, s. 162–184.

Epstein, Andrew. 2012. Found Poetry, Uncreative Writing,” and the Art of Appropriation, w: J. Bray, A. Gibbons, B. McHale (red.), The Routledge Companion to Experimental Literature, New York – London: Routledge, s. 310–322.

Falter, Michelle, Beach, Crystal L. 2018. Emojis