Śledztwo w sprawie poezji – pierwotna scena lingwistycznego mordu, z Hsia Yü rozmawia A Weng (z angielskiego przeł. Maria Świątkowska; z chińskiego na angielski przeł. Zona Yi-Ping Tsou).

Hsia Yü,

A Weng

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.