Artykuły

Ilość
Sortuj według

„Zadanie tłumacza” w dobie antropocenu. Dzisiejsza rola przekładu w świetle ekopoetyki i realizmu spekulatywnego

Przekładaniec, 2022, 44, s. 7-38
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/16891864PC.22.001.16507

Barthes w Japonii, poststrukturalizm w Polsce. Uwagi o przekładzie Imperium znaków

Przekładaniec, 2022, 44, s. 39-62
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/16891864PC.22.002.16508

Odżytek – zapoznany termin polskich nauk o kulturze

Przekładaniec, 2022, 44, s. 63-88
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/16891864PC.22.003.16509

Krytyk przekładu myśli o obrazach (wybrane paralele poezji Leśmiana z malarstwem)

Przekładaniec, 2022, 44, s. 89-110
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/16891864PC.22.004.16510

Autor jako „własność” tłumacza? Frank O’Hara, Piotr Sommer i krytyka (przekładu)

Przekładaniec, 2022, 44, s. 111-128
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/16891864PC.22.005.16511

O przekładzie tekstów medialnych (prasowych) – krytycznie

Przekładaniec, 2022, 44, s. 129-153
Data publikacji online: 13 grudnia 2022
DOI 10.4467/16891864PC.22.006.16512

Lektury

Petera (Piotra) Lachmanna życie w przestrzeni przekładu

Przekładaniec, 2022, 44, s. 157-170
Data publikacji online: 13 grudnia 2022
DOI 10.4467/16891864PC.22.007.16513