Petera (Piotra) Lachmanna życie w przestrzeni przekładu

Piotr de Bończa Bukowski

Abstrakt

Peter (Peter) Lachmann’s Life in the Space of Translation

The article discusses Przemysław Chojnowski’s research on the work of Peter (Piotr) Lachmann, a German-Polish author born in pre-war Gliwice (Gleiwitz). Lachmann consistently thematizes the experience of the borderland, describing his existence between two languages and cultures, that is, a “life in translation”. The culmination of Chojecki’s long-time research is the monograph Liminalność i bycie „pomiędzy” w twórczości Petera (Piotra) Lachmanna. Studium literacko-kulturowe (Kraków, 2020), which is the main subject of analysis in this article. This work situates itself in the domain of modern anthropological-cultural comparative studies, clearly and convincingly demonstrating the heuristic potential of such approach. Chojnowski’s book is not only a mine of information about the work of Peter (Piotr) Lachmann, but also an invitation to discuss the broader issues of borderland and cultural bivalence, usually associated with ambiguous national identification.

Słowa kluczowe: Przemysław Chojnowski, Peter (Piotr) Lachmann, komparatystyka, biwalencja kulturowa, comparative studies, cultural bivalence
References

Bożek, Arka. 2021. Żar śląskiej duszy, wybrała i podała do druku J. Avci, „Karta” 107, wiosna 2021, s. 4–31.

Chojnowski, Przemysław. 2012. Das Phänomen der literarischen Zweisprachigkeit. Zu Peter Lachmanns bilingualer Schreibpraxis, w: A. Brockmann, J. Lebedewa, M. Smyshliaeva, R. Żytyniec (red.), Kulturelle Grenzgänger. Festschrift für Christa Ebert zum 65. Geburtstag, Berlin: Frank & Timme, s. 215–224.

— 2015a. Kanon polskiej liryki według Petera i Renate Lachmannów, „Rocznik Komparatystyczny – Comparative Yearbook” 6, s. 433–456.

— 2015b. Życie w „pomiędzy”. Rys biograficzno-artystyczny Piotra (Petera) Lachmanna, „Prace Literaturoznawcze” 3, s. 129–155.

— 2016. Peter (Piotr) Lachmann. Nicht nur ein Übersetzer, „Oder-Übersetzen. Deutsch-Polnisches Übersetzungsjahrbuch” [2014–2016] 5–6–7, s. 77–84.

— 2020. Liminalność i bycie „pomiędzy” w twórczości Petera (Piotra) Lachmanna. Studium literacko-kulturowe, Kraków: Universitas.

Lachmann, Piotr. 1999. Wywołane z pamięci, Olsztyn: Borussia.