Ilya Erenburg’s Life and Death of Nikolay Kurbov as the Basis for Bruno Jasieński’s Novel I Burn Paris

Alina Świeściak,

Piotr Fast

Abstrakt

Bruno Jasieński wrote his novel I Burn Paris after translating Ilya Erenburg’s Life and Death of Nikolay Kurbov. This article analyses the complex relationships between these two works and investigates how their artistic and ideological facets intertwine in both positive and negative ways.

Translated by Piotr Plichta.

* Originally published in Polish in Przekładaniec vol. 41, 2020 (DOI: https://doi.org/10.4467/16891864PC.21.002.13584).

Słowa kluczowe: Ilya Erenburg, Bruno Jasieński, I Burn Paris, Life and Death of Nikolay Kurbov, translation, polemics, contexts
References

Домбаль Т. 1929. “Бруно Ясенский приезжает в СССР. Большевик в поэзии и в борьбе”, Литературная газета 5.

Эренбург И. 1923. Жизнь и гибель Николая Курборва, Москва: Новая Москва.

Erenburg I. 1926. Życie i śmierć Mikołaja Kurbowa, trans. B. Jasieński, Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze “Ateneum”.

Фрезинский Б. 2013. Об Илье Эренбурге (Книги. Люди. Страны), Москва, https://lit.wikireading.ru/12725 [access: 22.12.2019].

Jasieński B. 2005. Palę Paryż, P. Kitrasiewicz (ed. and introduction), Warszawa: Jirafa Roja.

Jasieński B I Burn Paris, translated from the Polish by Soren A. Gauger & Marcin Piekoszewski, new edition, Prague: Twisted Spoon Press.

Jaworski K. 2009. Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim, Warszawa: Iskry.

Malia M. 2017. O rewolucji rosyjskiej, trans. Ł. Maślanka, Warszawa: PIW.

Rawiński M. 1971. “Wobec mitu zagrożenia Zachodu (O Palę Paryż Brunona Jasieńskiego)”, Biuletyn Polonistyczny 14(41).

Świeściak A. 2020. “Bruno Jasieński i rewolucja”, Teksty Drugie 3.

Wat A. 1998. Mój wiek, Part II, Warszawa: Czytelnik.

Wolski J. 1929, “Apokalipsa według Brunona Jasieńskiego”, Kultura Mas 4–5, pp. 60–66.