Artykuły

Ilość
Sortuj według

Przekład i przemoc

Przekładaniec, 46, s. 7-20
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.001.17965

Tłumaczenie dzieci i dla dzieci w obecnej sytuacji migracyjnej w Polsce

Przekładaniec, 46, s. 21-39
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.002.17966

Likwidacja celu – między doksą a episteme

Przekładaniec, 46, s. 40-49
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.003.17967

Przekład jako narzędzie pojednania? O tłumaczeniu kanadyjskich literatur rdzennych na język francuski w dobie dekolonizacji

Przekładaniec, 46, s. 50-67
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.004.17968

Przekład literacki na język polski podczas II wojny światowej – rekonesans

Przekładaniec, 46, s. 68-85
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.005.17969

Poezja i przekład przeciwko przemocy (Auden – Wittlin – Barańczak)

Przekładaniec, 46, s. 86-103
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.006.17970

Gwałt na scenie (przypadek Terencjusza)

Przekładaniec, 46, s. 104-122
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.007.17971

Brutalne wersy. Przemiany norm gatunkowych literackiego horroru a translatorskie strategie polskich popularyzatorów poezji grozy – przypadek antologii Roberta Stillera i Leszka Lachowieckiego

Przekładaniec, 46, s. 123-144
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.008.17972

Anamorfoza. Z warsztatu tłumacza Kafki

Przekładaniec, 46, s. 145-158
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.009.17973

Varia

Przekład jako interpretacja, czyli jak krytyka przekładu porządkuje interpretacje literaturoznawców

Przekładaniec, 46, s. 161-177
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.010.17974

Lektury

„Wielka eksplozja kambryjska”, czyli prawdziwy początek różnorodności przekładoznawczej

Przekładaniec, 46, s. 181-190
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.011.17975