Dated Translations of Rudyard Kipling’s “The Cat that Walked by Himself”

Jakub Głuszak

Abstrakt

The existing Polish translations of Rudyard Kipling’s Just So Stories, created in the early 20th century, seem faulty nowadays, mainly due to the loss of various stylistic features of the original. One possible explanation may be a generic absence: a lack of comparable prose style in Polish at the time. In my article I attempt to point out the drawbacks of the two Polish translations of Kipling’s “The Cat that Walked by Himself.” I also present my own, alternative, version.

Słowa kluczowe: Kipling, stories, translation, children’s literature, stylistic features, genre
References

Kipling, R. 1904. Takie sobie bajeczki. Trans. M. Kreczowska. Warszawa: Gebethner i Wolff, Kraków: G. Gebethner.

_____ 1912. Just So stories. New York: Doubleday Page & Company.

_____ 1921. Just So stories = Takie sobie opowiadania. Warszawa: Lingwista.

_____ 1916. Takie sobie bajeczki: wybór z książki Rudyarda Kiplinga p.t. ‘Just so stories’. Trans. St. W. Warszawa: M. Arct.

Kokot, J. 2000. “O polskich tłumaczeniach Winnie the Pooh A. A. Milne’a” [On the Polish Translations of A. A. Milne’s Winnie the Pooh]. Przekładając nieprzekładalne [Translating the Untranslatable]. Ed. M. Ogonowska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 365–378.

Kozak, J. 2009. Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis [Literary Translation as a Metaphor. Between the Logos and the Lexis]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kuliczkowska, K. 1983. Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864–1918: zarys monograficzny, materiały [Children’s and Youth Literature, 1864–1918: a Monographic Outline]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Ogonowska, M., ed. 2000. Przekładając nieprzkładalne [Translating the Untranslatable]. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Venuti, L. 1995. The Translator’s Invisibility. A History of Translation. London–New York: Routledge.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.