Miłosz’s Non-existent Book about America in the 1940s

Abstrakt

This paper sketches Miłosz’s (non)-existing book on America, consisting
of his numerous articles and columns written during his fi rst stay in the United States
from 1946 to 1950. They were published in the Polish literary press, often under pen
names (such as “Jan M. Nowak” or “Żagarysta”). The book is a signifi cant record of
the period: the political transformations at the beginning of the Cold War and the Anti-
Americanism that was gaining popularity among European intellectuals in the late
1940s.

Słowa kluczowe: Miłosz in America, European Anti-Americanism in the 1940s, post-war literary life in Poland
References

Kuźnica [Forge] 1946, No. 38, 30 IX, O Hemingway’u [On Hemingway], 5–7.

Nowiny Literackie [Literary News] 1948, No. 8, 22 II, Notatnik [Notes], 1.

Nowiny Literackie 1948, No. 15, 11 IV, Notatnik, 1–2.

Odrodzenie [Rebirth] 1945, No. 48, 28 X, Nad obcą prasą [Over the Foreign Press], 8.

Odrodzenie 1947, No. 1, 5 I, Jan M. Nowak, Życie w USA [Life in the USA], 7.

Odrodzenie 1947, No. 6, 9 II, Żagarysta, Książki i pisma w Stanach Zjednoczonych [Books and Magazines in the United States], 1–3.

Odrodzenie 1947, No. 7, 16 II, Abstrakcja i poszukiwania [Abstraction and Seeking], 3–4.

Odrodzenie 1947, No. 7, 16 II, Jan M. Nowak, Życie w USA. Od specjalnego wysłannika „Odrodzenia” [Life in the USA. From the Odrodzenie Special Correspondent], 9.

Odrodzenie 1947, No. 11, 16 III, Jan M. Nowak, Życie w USA. Od specjalnego wysłannika „Odrodzenia,” 5.

Odrodzenie 1947, No. 21, 26 V, Jan M. Nowak, Życie w USA. Od specjalnego wysłannika „Odrodzenia,” 5.

Odrodzenie 1947, No. 31, 3 VIII, Jan M. Nowak, Życie w USA. Od specjalnego wysłannika „Odrodzenia,” 1.

Odrodzenie 1947, No. 46, 16 XI, Jan M. Nowak, Życie w USA. Od specjalnego wysłannika „Odrodzenia,” 4.

Odrodzenie 1947, No. 48, 30 XI, Jan M. Nowak, Życie w USA. Od specjalnego wysłannika „Odrodzenia,” 1.

Odrodzenie 1948, No. 39, 26 XI, Żagarysta, Henry Miller czyli dno [Henry Miller or: The Lower Depths], 1–2.

Przekrój [Cross-section] 1945, No. 18, 12–18 VIII, Sztuka dla wszystkich [Art for Everyone], 5.

Przekrój 1946, No. 79, 13–19 X, Notatnik nowojorski [New York Notes], 10–11.

Twórczość [Creativity] 1948, No. 5, Wprowadzenie w Amerykanów [Introduction to Americans], 10–37.

Judt, T. 2008. Powojnie. Historia Europy od roku 1945 [Postwar: A History of Europe Since 1945]. Poznań: Rebis.

Miłosz, C. 1981. Wańkowicz i Miłosz w świetle korespondencji [Wańkowicz and Miłosz in the Light of their Letters], Twórczość 10, 91–123.

––––– 1995. The Year of the Hunter. Trans. Madeline G. Levine. Kraków: Noonday Press.

––––– 1999. Kontynenty [Continents], Kraków: Znak.

––––– 2002 (Editing, translation, foreword). Kultura masowa [Mass Culture]. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

––––– 2007. Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945–1950 [Right After the War. Letters to Writers 1945–1950], Kraków: Znak.

––––– 2009. Zniewolony umysł. Lekcja literatury z Czesławem Miłoszem i Włodzimierzem Boleckim [The Captive Mind. Literature Class with Czesław Milosz and Włodzimierz Bolecki], Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Pietrych, P. 2011. Aleksander Wat w Polsce powojennej (1946–1953). Teksty i konteksty [Aleskander Wat in Post-war Poland (1946–1953). Texts and Contexts]. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

  • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.