Przekładaniec,2018 - (Post)colonial Translation

Redaktor numeru: Gabriel Borowski and Jakub Czernik
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Rok wydania: 2018
Redakcja numeru : Gabriel Borowski i Jakub Czernik


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego czterech zeszytów półrocznika „Przekładaniec” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Cultural Difference in Translation: Translationality of Postcolonial Literature

Przekładaniec, 2018 - (Post)colonial Translation, s. 7-36
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.001.9823

Polish-Postcolonial Similarities. Reception of Translated Postcolonial Literature in Poland (1970–2010)

Przekładaniec, 2018 - (Post)colonial Translation, s. 37-63
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.002.9824

Kipling in Polish: The Ironic Face of the Poet of the Empire 

Przekładaniec, 2018 - (Post)colonial Translation, s. 64-88
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.003.9825

Terra sonâmbula Means Lunatyczna kraina: An Introduction to the Reception of Translated Luso-African Prose in Poland 

Przekładaniec, 2018 - (Post)colonial Translation, s. 89–107
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.004.9826

Polish Up Yourself and Be No Drag:” The Joy and Jeopardy of Reading Anglophone Caribbean Literature in Translation

Przekładaniec, 2018 - (Post)colonial Translation, s. 108–124
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.005.9827

Narratives with No Need for Translation?” - Behind the Beautiful Forevers by Katherine Boo (2012) and David Hare (2014)

Przekładaniec, 2018 - (Post)colonial Translation, s. 125-142
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.006.9828

“He Saw a Black Man in the Street, but Not a Cannibal”. Translation and Political Correctness

Przekładaniec, 2018 - (Post)colonial Translation, s. 143–159
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.007.9829

Recovering the Self from the Other: Arabs and Islam in Contemporary Arabic Translations of European Literature

Przekładaniec, 2018 - (Post)colonial Translation, s. 160-176
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.008.9830