Przekładaniec,2019 - Translation History in the Polish Context

Redaktor numeru: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Rok wydania: 2019


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego czterech zeszytów półrocznika „Przekładaniec” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Polish Seventeenth-Century Translations of Jesuit Accounts from the Far East in the Context of Translation History

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context, s. 7–27
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.001.11259

Peritext in Polish Translations from Italian in the Eighteenth Century: Education or Manipulation?

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context, s. 28–45
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.002.11260

“It takes a genius to set the tune, and a poet to play variations on it”: Some Remarks on the Irksome (Im)possibility of Editing Shakespeare in Translation

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context, s. 46–62
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.003.11261

“A favour to Polish literature”. Katherine Mansfield’s Links with Poland

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context, s. 63–80
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.004.11262

Translating the World. Socio-translation Studies According to Alicja Iwańska

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context, s. 81–92
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.005.11263

On the Life and Work of Zofia Ernst

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context, s. 93–106
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.006.11264

“Shakespeare, he was quite a gifted fellow.” The Beginning of Stanisław Barańczak’s Career as a Translator

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context, s. 107–119
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.007.11265

Self-Translation: Between National Literature and “World Citizenship” (the Case of Maria Kuncewiczowa and Janusz Głowacki)

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context, s. 120–135
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.008.11266