“A favour to Polish literature”. Katherine Mansfield’s Links with Poland

Joanna Sobesto

Abstrakt

The paper presents the Polish circulation of Katherine Mansfield’s poem “To Stanislaw Wyspianski” – her only piece of poetry translated into Polish thus far. Written in 1910, the poem was translated three times: by Floryan Sobieniowski in 1910, by Beata Obertyńska in 1958 and by Zbigniew Lisowski in 1968. The analysis of contexts in which the Polish translations were created, published and republished, along with the interpretation of their paratexts, demonstrates that Polish readers and translators were more interested in Wyspiański – the figure presented in the poem – than in Mansfield herself. Throughout decades, very little attention has been paid to the interpretation of the poem. Polish scholars and literary critics rather investigated the circumstances in which Mansfield encountered Polish culture in general and, in particular, learnt about Wyspiański, the great artist from Kraków. Their convictions and beliefs can fruitfully be interpreted by the Translation History scholar as a sign of changes in the cultural and political situation in Poland. Moreover, the translators’ attitude – especially the one presented by Sobieniowski – can successfully be analyzed from the perspective of Translator Studies.

Słowa kluczowe: Katherine Mansfield, Floryan Sobieniowski, Stanisław Wyspiański, reception, translation history
References
Baranowska A. 1992. “Czarny ptak kołujący nade mną”, Literatura 5, pp. 32–33.
 
Jones K. 2010. Katherine Mansfield: The Story-Teller, Edinburgh: Edinburgh University
Press.

Jones K. 2010. Katherine Mansfield: The Story-Teller, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Kimber G. 2015. “‘That Pole Outside Our Door’: Floryan Sobieniowski and Katherine Mansfield” [in:] G. Kimber, J. Kascakova (eds.), Katherine Mansfield and Continental Europe. Connections and Influences, London: Palgrave Macmillan, pp. 59–83.

Koprowski J. 1962. “Katarzyna Mansfield (w czterdziestą rocznicę śmierci)”, Twórczość 12, pp. 91–97.

––––– 1978. “Przedmowa” [in:] K. Mansfield, Listy, trans. M. Godlewska, Warszawa: Czytelnik, pp. 5–14.

––––– 1963. Z południa i z północy. Odwiedziny u pisarzy, Katowice: Śląsk.

Lisowski Z. 1972. “Katherine Mansfield w hołdzie Wyspiańskiemu”, Ruch Literacki 4, pp. 221–226.

Mansfield K. 1959. “Do Stanisława Wyspiańskiego,” translation and commentary by F. Sobieniowski, Nowa Kultura 7, p. 8.

––––– 1968. “Do Stanisława Wyspiańskiego,” trans. Z. Lisowski, Profile 4, pp. 71–72, original text and translator’s note, pp. 72–74.

––––– 1959. “Pan Baron,” trans. F. Sobieniowski, Nowa Kultura” 14, p. 5.

––––– 1972. “To Stanislaw Wyspiański”, Ruch Literacki 4, p. 221.

––––– 2014. “The Judges” [in:] G. Kimber, A. Smith (eds.), The Poetry and Critical Writings of Katherine Mansfield, Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 182–196.

––––– 1951. Katherine Mansfield’s letters to John Middleton Murry: 1913–1922, London: Constable.

Murry J.M. 1935. Between two Worlds. An Autobiography, London: J. Cape.

Petrajtis E. 1979. “Katarzyna Mansfield”, Twórczość 6, pp. 160–161.

Skwara M. 2010. Polski Whitman: o funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej, Kraków: Universitas.

Sobieniowski F. 1910. Kathleen Mansfield. “Pamięci Stanisława Wyspiańskiego”, Gazeta Poniedziałkowa 36: Literary Supplement, p. 1.

Śliwińska M. 2017. Wyspiański. Dopóki starczy życia, Warszawa: Iskry.

Terlecki T. 1972. “Katherine i Florian”, Wiadomości 24, p. 1.

––––– 1971. “Polski inspirator Katherine Mansfield”, Ruch Literacki 3, pp. 169–176.

Tomalin C. 1987. Katherine Mansfield. A Secret Life, London: Penguin.

Toporowski W. 1972. “Wyspiański i pisarka z Antypodów”, Wiadomości 6, p. 5.

Weintraub W. 1958. “K.M., Wyspiański i F.”, Wiadomości 45, p. 2.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.