Przekładaniec,2018 - Word and Image in Translation

Redaktor numeru: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Rok wydania: 2018
Redaktorzy numeru: Agata Hołobut i Jakub Jankowski


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego czterech zeszytów półrocznika „Przekładaniec” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

From Intersemiotic Translation to Intersemiotic Aspects of Translation

Przekładaniec, 2018 - Word and Image in Translation, s. 7–35
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.009.9831

To See Heart of Darkness. On the Intersemiotic Translation of Joseph Conrad’s Novel

Przekładaniec, 2018 - Word and Image in Translation, s. 36–51
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.010.9832

Randall Munroe’s Thing Explainer: The Tasks in Translation of a Book  Which Explains the World With Images

Przekładaniec, 2018 - Word and Image in Translation, s. 52–72
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.011.9833

The Image of Grammar and the Grammar of Image

Przekładaniec, 2018 - Word and Image in Translation, s. 73–85
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.012.9834

The Reader’s/Translator’s Apophany in the Face of the Linguistic Medium as Illustrated in the Polish Translation of Gravity’s Rainbow by Thomas Pynchon and Finnegans Wake by James Joyce

Przekładaniec, 2018 - Word and Image in Translation, s. 86–100
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.013.9835

Onions Strung on the Spire, or What You Can See in the Polish Translation of Italo Calvino’s Invisible Cities

Przekładaniec, 2018 - Word and Image in Translation, s. 101–119
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.014.9836

Modes of Emphrasis: Simone Martini’s Fresco of the Commander of the Sienese Troops as Seen by Zbigniew Herbert and Gustaw Herling-Grudziński

Przekładaniec, 2018 - Word and Image in Translation, s. 120–139
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.015.9837

Douglas Robinson, Charles Bernstein, VERSATORIUM and Metonymic Repetition: Tropes as a Practical Tool for Translation Criticism

Przekładaniec, 2018 - Word and Image in Translation, s. 140–166
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.016.9838