Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna: Magda Heydel (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)  ORCID https://orcid.org/0000-0002-3778-692X

Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann (Katedra Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)   ORCID https://orcid.org/0000-0003-3549-1367

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz (Warszawa)
Kasia Szymanska, Uniwersytet Oksfordzki
Agata Hołobut (Kraków)
Ewa Rajewska (Poznań)
Agnieszka Romanowska-Kowalska (Kraków)
Anna Skucińska (Kraków)
Monika Woźniak (Rzym)

Redaktor językowa: Agnieszka Stęplewska