Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna: Magda Heydel (Kraków)
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann (Kraków)

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz (Warszawa)
Agata Hołobut (Kraków)
Ewa Rajewska (Poznań)
Agnieszka Romanowska-Kowalska (Kraków)
Anna Skucińska (Kraków)
Monika Woźniak (Rzym)

Redaktor językowa: Agnieszka Stęplewska