Rada naukowa

Edward Balcerzan, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Tomasz Bilczewski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Claire Cavanagh, Northwestern University, Chicago

Andrew Chesterman, University of Helsinki

Michael Cronin, Trinity College Dublin

Marta Gibińska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Theo Hermans, University College London

Magdalena Nowotna, INALCO, Paryż

Jerzy Jarniewicz, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Bożena Shallcross, University of Chicago

Elżbieta Skibińska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Elżbieta Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków