Kopia Lista recenzentów współpracujących

2015-2019

prof. nadzw. dr hab. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz (IBL PAN)

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera (Uniwersytet Warszawski)

prof. Marta Gibińska (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Irena Grudzińska-Gross (Princeton University)

† prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Hejwowski (Uniwersytet Warszawski)

prof. Bożena Karwowska (University of British Columbia, Vancouver)

prof. Aurelia Klimkiewicz (York University, Toronto)

prof. Ewa Kraskowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. nadzw. dr hab. Justyna Łukaszewicz (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Tomasz Łysak (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Ewa Rajewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. Bożena Shallcross (University of Chicago)

prof. Elżbieta Skibińska (Uniwersytet Wrocławski)

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Skórczewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

prof. nadzw. dr hab. Ewa Skwara (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Zajas (Uniwersytet Jagielloński)

 

2010-2014

prof. Jerzy Jarniewicz (Uniwersytet Warszawski)

prof. Zdzisław Wawrzyniak (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski)

prof. Alicja Baluch (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

prof. Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. Elżbieta Skibińska (Uniwersytet Wrocławski)

prof. Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski)

prof. Eugenia Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Łukasz Bogucki (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Andrzej Pawelec (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Andrzej Zawadzki (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Marek Tomaszewski (INALCO, Paryż)

prof. Laura Quercioli Mincer (Università di Genova)

prof. Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański)