Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki UJ, poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

"Przekładaniec" finansowany jest ze środków Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Przekładaniec” znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy.

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

O tłumaczeniu literatury fantasy na podstawie włoskiego przekładu cyklu wiedźmińskiego Andrzeja Sapkowskiego

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie, s. 7–21
DOI 10.4467/16891864PC.20.001.13164

Dzikie bohaterki? Problematyka płci kulturowej i gatunku literackiego w przekładach Northern Lights Philipa Pullmana

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie, s. 22–50
DOI 10.4467/16891864PC.20.002.13165

Flora i fauna kosmiczna Stanisława Lema w przekładzie na język angielski

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie, s. 51–69
DOI 10.4467/16891864PC.20.003.13166

Czy tłumaczona powieść kryminalna może uczyć historii? O przekładach Śmierci w Breslau i Głowy Minotaura Marka Krajewskiego

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie, s. 70–87
DOI 10.4467/16891864PC.20.004.13167

„Najpierw ręka lewa, potem ręka lewa”. Tłumacz norweskich powieści kryminalnych wobec błędów w tekście oryginalnym

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie, s. 88–104
DOI 10.4467/16891864PC.20.005.13168

Zbiorniki ze stęchłymi ściekami: przekład specjalistycznej terminologii w powieści detektywistycznej, przełożyła Joanna Sobesto

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie, s. 105–129
DOI 10.4467/16891864PC.20.006.13169

Trudności związane z przekładem elementów kulturospecyficznych w literaturze kryminalnej: przykład Chorwacji

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie, s. 130–156
DOI 10.4467/16891864PC.20.007.13170

Lokalny gatunek – uniwersalny odbiór? Polski reportaż literacki dwóch pierwszych dekad XXI wieku w oczach francuskojęzycznego odbiorcy

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie, s. 157–174
DOI 10.4467/16891864PC.20.008.13171

Edukacja seksualna a przekłady książek dla dzieci i młodzieży – ideologie, specyfika, kontrowersje

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie, s. 175–204
DOI 10.4467/16891864PC.20.009.13172

Obrazy niepowagi: O tłumaczeniu poezji nonsensu na przykładzie wiersza The Akond of Swat Edwarda Leara

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie, s. 205–239
DOI 10.4467/16891864PC.20.010.13173

Hipergeneryczne spektrum Tęczy grawitacji Thomasa Pynchona w przekładzie na język polski

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie, s. 240–259
DOI 10.4467/16891864PC.20.011.13174

Problemy przekładu terminologii z zakresu prawa na podstawie wybranych polskich tłumaczeń sztuk Williama Szekspira

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie, s. 260–284
DOI 10.4467/16891864PC.20.012.13175

Varia

Wielowymiarowy obraz rosyjskiej konstytucji – refleksje językowe, kulturowe i poznawcze

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie, s. 287–304
DOI 10.4467/16891864PC.20.013.13176

Dziewictwo utracone w tłumaczeniu: analiza indywidualnego stylu Zuzanny Ginczanki w oryginale i w przekładzie na język ukraiński

Przekładaniec, 40 - Gatunki literackie w przekładzie, s. 305–338
DOI 10.4467/16891864PC.20.014.13177