Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Paulina Kwaśniewska-Urban

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki UJ, poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

"Przekładaniec" finansowany jest ze środków Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Przekładaniec" znajduje się w bazach danych European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz Scopus.

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy.

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Paulina Kwaśniewska-Urban
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Przekład eksperymentalny: techniki, formy, metajęzyki

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 7-23
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.026.15140

Śledztwo w sprawie poezji – pierwotna scena lingwistycznego mordu, z Hsia Yü rozmawia A Weng (z angielskiego przeł. Maria Świątkowska; z chińskiego na angielski przeł. Zona Yi-Ping Tsou).

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 24-34
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.027.15141

Sztuka (nie)eksperymentalnego przekładu literatury cyfrowej. Wokół (nie)powtarzalnego przypadku tłumaczenia (Nie)panowania

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 35-54
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.028.15142

Wróżenie z tekstonów. Przekład dystrybutywny na przykładzie generatora Sea and Spar Between (2010) Stephanie Strickland i Nicka Montforta

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 55-72
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.029.15143

taH pagh taHbe: eksperyment szekspirowski w przekładzie

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 73-92
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.030.15144

Tłumaczenie parodii – przestrzeń eksperymentu? (Tuwim, Leśmian i zaproszenie do gry)

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 93-121
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.031.15145

Przekładanie poezji lingwistycznej: Rendicción Mario Martína Gijóna w tłumaczeniach na polski, angielski i francuski

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 122-143
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.032.15146

Od Jądra ciemności przez Serce mroku ku Sercu ciemności, czyli o eksperymentach przekładowych Jacka Dukaja

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 144-161
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.033.15147

Od czynów do słów: intersemiotyczne nadpisy w uwspółcześnionych spektaklach operowych

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 162-179
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.034.15148

Inne

Wielogłos w serii przekładowej. Retranslating Joyce for the 21st Century

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 183-188
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.035.15149

Wszystkie kolory przekładu. Matthew Reynolds (ed.), 2019. Prismatic Translation, Cambridge: Legenda.

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 189-203
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.036.15150

Kultura przekładu i krytyki. Friedricha Schleiermachera modele tłumaczenia w rozważaniach Piotra de Bończa Bukowskiego

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 204-210
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.037.15151