Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Paulina Kwaśniewska-Urban

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki UJ, poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. Nie drukujemy przekładów. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

"Przekładaniec" finansowany jest ze środków Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Przekładaniec" znajduje się w bazach danych European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz Scopus.

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy.

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 46, Przekład i przemoc

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Paulina Kwaśniewska-Urban
Opublikowano online: 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Przekład i przemoc

Przekładaniec, 46, s. 7-20
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.001.17965

Tłumaczenie dzieci i dla dzieci w obecnej sytuacji migracyjnej w Polsce

Przekładaniec, 46, s. 21-39
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.002.17966

Likwidacja celu – między doksą a episteme

Przekładaniec, 46, s. 40-49
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.003.17967

Przekład jako narzędzie pojednania? O tłumaczeniu kanadyjskich literatur rdzennych na język francuski w dobie dekolonizacji

Przekładaniec, 46, s. 50-67
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.004.17968

Przekład literacki na język polski podczas II wojny światowej – rekonesans

Przekładaniec, 46, s. 68-85
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.005.17969

Poezja i przekład przeciwko przemocy (Auden – Wittlin – Barańczak)

Przekładaniec, 46, s. 86-103
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.006.17970

Gwałt na scenie (przypadek Terencjusza)

Przekładaniec, 46, s. 104-122
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.007.17971

Brutalne wersy. Przemiany norm gatunkowych literackiego horroru a translatorskie strategie polskich popularyzatorów poezji grozy – przypadek antologii Roberta Stillera i Leszka Lachowieckiego

Przekładaniec, 46, s. 123-144
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.008.17972

Anamorfoza. Z warsztatu tłumacza Kafki

Przekładaniec, 46, s. 145-158
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.009.17973

Varia

Przekład jako interpretacja, czyli jak krytyka przekładu porządkuje interpretacje literaturoznawców

Przekładaniec, 46, s. 161-177
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.010.17974

Lektury

„Wielka eksplozja kambryjska”, czyli prawdziwy początek różnorodności przekładoznawczej

Przekładaniec, 46, s. 181-190
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.011.17975