Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki UJ, poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

"Przekładaniec" finansowany jest ze środków Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Przekładaniec" znajduje się w bazach danych European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz Scopus.

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy.

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 2020, 41 - Wschód – Zachód. Translacje

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wieża Babel czy wieża z kości słoniowej? Recepcja przekładoznawstwa zachodniego w rosyjskojęzycznej nauce o przekładzie – próba rozpoznania

Przekładaniec, 2020, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 7–49
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.001.13583

O kontekstach pewnego przekładu (Ilja Erenburg i Bruno Jasieński)

Przekładaniec, 2020, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 50–61
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.002.13584

Od tłumacza do poety i z powrotem. Twórczość przekładowa Adama Ważyka jako część literatury polskiej

Przekładaniec, 2020, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 62–79
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.003.13585

Odgrywanie emigracji: tłumacze-poeci leningradzkiego podziemia, przeł. Edyta Kurzawa

Przekładaniec, 2020, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 80–95
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.004.13586

„Nie-miejsce”, ślad i pamięć. Opowiadanie Olgi Tokarczuk Numery w przekładzie Kseni Starosielskiej

Przekładaniec, 2020, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 96–115
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.005.13587

Tłumacz-polemista. Zderzenie paradygmatów w pierwszym polskim wydaniu Orientalizmu Edwarda Saida

Przekładaniec, 2020, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 116–142
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.006.13588

Niestabilny tekst Pana Tadeusza

Przekładaniec, 2020, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 143–154
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.007.13589

Dwie ekonomie: Pan Tadeusz Adama Mickiewicza i Mansfield Park Jane Austen

Przekładaniec, 2020, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 155–178
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.008.13590

Trudności tłumaczenia Pana Tadeusza Adama Mickiewicza na język arabski na podstawie mojego przekładu Księgi pierwszej

Przekładaniec, 2020, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 179–186
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.009.13591

Varia

Przekład jako próba „przyświadczenia”. Wokół wiersza Stanisława Barańczaka Pięć pocztówek od i do Emily Dickinson

Przekładaniec, 2020, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 189–197
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.010.13592

Tłumacz jako problem poezji konkretnej

Przekładaniec, 2020, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 198–213
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.011.13593

Napisy na ekranach kin II Rzeczypospolitej

Przekładaniec, 2020, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 214–253
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.012.13594

Lektury

Братья Карамазовы we władzy polskich (re)translacji

Przekładaniec, 2020, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 257–268
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.013.13595

O agonistycznej naturze przekładu. Notatki z lektury Traduction et violence Tiphaine Samoyault

Przekładaniec, 2020, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 269–282
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.014.13596