Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Paulina Kwaśniewska-Urban

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki UJ, poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. Nie drukujemy przekładów. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

"Przekładaniec" finansowany jest ze środków Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Przekładaniec" znajduje się w bazach danych European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz Scopus.

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy.

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 2023, 2023 - Experimental Translation

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Paulina Kwaśniewska-Urban
Opublikowano online: 20 grudnia 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Experimental Translation: Techniques, Forms, Metalanguages

Przekładaniec, 2023, 2023 - Experimental Translation, s. 7-23
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/16891864ePC.23.007.18086

The Art of (Non)Experimental Translation of Electronic Literature. On the (Un)Repeatable Translation of Loss Of Grasp

Przekładaniec, 2023, 2023 - Experimental Translation, s. 24-43
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/16891864ePC.23.008.18087

Guessing from Textones. Distributed Translation as Exemplified by Sea and Spar Between (2010) by Stephanie Strickland and Nick Montfort

Przekładaniec, 2023, 2023 - Experimental Translation, s. 44-60
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/16891864ePC.23.009.18088

Translating Parody as a Domain of Experiment? Two Polish Poets and an Invitation to Play the Game

Przekładaniec, 2023, 2023 - Experimental Translation, s. 61-92
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/16891864ePC.23.010.18089

taH pagh taHbe: Shakespearean Experiment in Translation

Przekładaniec, 2023, 2023 - Experimental Translation, s. 93-112
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/16891864ePC.23.011.18090

Translating Linguistic Poetry: Mario Martín Gijón’s Rendicción in Polish, English and French

Przekładaniec, 2023, 2023 - Experimental Translation, s. 113-135
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/16891864ePC.23.012.18091

All Colours Of Translation Matthew Reynolds (ed.), 2019. Prismatic Translation, Cambridge: Legenda

Przekładaniec, 2023, 2023 - Experimental Translation, s. 136-150
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/16891864ePC.23.013.18092

Varia

The Semantic Definition of Truth as an Emergent Symbol of Translation Process

Przekładaniec, 2023, 2023 - Experimental Translation, s. 153-172
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/16891864ePC.23.014.18093

Book Review

Jolanta Wawrzycka, Erika Mihálycsa (eds.), “Retranslating Joyce for the 21st Century”, European Joyce Studies 30, Leiden: Brill/Rodopi, 2021

Przekładaniec, 2023, 2023 - Experimental Translation, s. 175-179
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/16891864ePC.23.015.18094