Psychologia Rozwojowa

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Beata Winnicka

Kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka.

Czasopismo dofinansowane w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 175/WCN/2019/1


ISSN 1895-6297
e-ISSN 2084-3879
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Beata Winnicka
Opublikowano online: marzec 2020

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Sortuj według

Projekty MetaLab i ManyBabies. Metaanalizy w psychologii rozwojowej

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 9-27
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.001.11998

Artykuły empiryczne

Adolescent Coping Strategies in Social Conflict in Relation to Self-Esteem and Cognitive Appraisal of a Conflict

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 31-48
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.002.11999

Ekspozycja na fabularną prozę a spontaniczna versus jawna mentalizacja

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 49-67
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.003.12000

Przywiązanie pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii a jakość ich relacji z rodzicami – mediacyjna rola prężności

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 69-84
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.004.12001

Doświadczenie parentyfikacji a poczucie tożsamości w okresie wczesnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 85-99
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.005.12002

Obraz własnego ciała i poczucie jakości życia u młodych kobiet z zespołem policystycznych jajników

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 101-113
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.006.12003

Recenzja

Nancy Sulla (2018), Building Executive Function: The Missing Link to Student Achievement, London–New York: Routledge – Taylor & Francis Group

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 117-120
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.007.12004

Maria Kielar-Turska, Stanisław Milewski (red. nauk.) (2019), Język w biegu życia, Gdańsk: Harmonia Universalis

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 121-127
Data publikacji online: 3 czerwca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.008.12027