Psychologia Rozwojowa

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Płoszaj

Kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka.

Czasopismo dofinansowane w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 175/WCN/2019/1


ISSN 1895-6297
e-ISSN 2084-3879
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Płoszaj
Opublikowano online: marzec 2022

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Sortuj według

Rola jakości interakcji rodzic–dziecko w rozwoju komunikacyjno-językowym dzieci przedwcześnie urodzonych. Przegląd wybranych badań i programów terapeutycznych

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 9-21
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.024.15480

Psychologia stosowana od Witmera do współczesności

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 23-41
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.025.15481

Artykuły empiryczne

Mediacyjna rola zachowań zdrowotnych w relacji między cechami osobowości i dobrostanem psychicznym

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 45-59
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.026.15482

Restricted Repetitive Behaviors Phenotype? Calling Attention to Children Who Are Not Diagnosed with ASD and Exhibit Excessive Interest in Specific Topics or Repetitive Behaviors

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 61-66
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.027.15483

Związki wymiarów pozabezpiecznego przywiązania z zasobami osobistymi i satysfakcją z życia u osób ze schizofrenią

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 67-84
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.028.15484

Tożsamość płciowa w narracjach żołnierek Armii Czerwonej, uczestniczek II wojny światowej

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 85-101
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.029.15485

Recenzja

Recenzja: L. Alan Sroufe, Byron Egeland, Elizabeth A. Carlson, W. Andrew Collins (2021). Rozwój osoby. Ryzyko i adaptacja od narodzin do dorosłości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 105-111
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.030.15486