Artykuły

Ilość
Sortuj według

Obraz ekspresji seksualnej w okresie późnej dorosłości. Stereotypy a fakty empiryczne

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 1, s. 11-22
Data publikacji online: 16 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.001.3473

Wpływ prawdopodobieństwa fonotaktycznego na przetwarzanie języka

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 1, s. 23-37
Data publikacji online: 18 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.005.3477

Kryteria dorosłości z perspektywy starszych adolescentów i młodych dorosłych

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 1, s. 41-55
Data publikacji online: 18 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.002.3474

Poczucie koherencji a przekonania dotyczące szkoły i intensywność picia alkoholu wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 1, s. 57-74
Data publikacji online: 18 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.003.3475

Satysfakcja z życia a poczucie skuteczności i styl wychowania w percepcji matek młodzieży z niepełnosprawnością

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 1, s. 75-89
Data publikacji online: 18 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.004.3476

The Quality of Relationships Inventory – polska adaptacja 

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 1, s. 91-105
Data publikacji online: 18 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.006.3478

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Educational Neuroscience of Mathematics, 3–4 października 2014, Tybinga, Niemcy

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 1, s. 109-113
Data publikacji online: 18 czerwca 2015

Sprawozdania i recenzje

Recenzja: Cynthia Carter Ching, Brian J. Foley (red.), 2012, Constructing the self in a digital world, Cambridge University Press

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 1, s. 115-121
Data publikacji online: 18 czerwca 2015