Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Educational Neuroscience of Mathematics, 3–4 października 2014, Tybinga, Niemcy

Justyna Konieczny,

Magdalena Grzesik,

Krzysztof Cipora

Abstrakt
References

Ansari D., Coch D. (2006), Bridges over troubled waters: Education and cognitive neuroscience. Trends in Cognitive Sciences, 10, 146–151.

Ansari D., De Smedt B., Grabner R.H. (2012), Neuroeducation – critical overview of an emerging field. Neuroethics, 5, 105–117.

Goswami U. (2006), Neuroscience and education: from research to practice? Nature Reviews Neuroscience, 7, 406–411.

Howard-Jones P.A. (2014), Neuroscience and education: myths and messages. Nature Reviews Neuroscience, doi:10.1038/nrn3817.

Sobczak-Edmans M. (2011), Neuromity nauczaniu szkolnym. Annales Universitatis Mariae Curie-
-Skłodowska
, 24, 77–82.

Szczygieł M., Cipora K. (2014), Fałszywe przekonania na temat działania mózgu zjawisk psychicznych, czyli neuromity psychomity edukacji. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje, 2, 19–32.