Artykuły

Ilość
Sortuj według

Rytuały rodzinne – koncepcje, badania, funkcje psychologiczne

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 2, s. 11-25
Data publikacji online: 23 lipca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.007.3479

Społeczno-kulturowe uwarunkowania separacji w okresie adolescencji

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 2, s. 27–38
Data publikacji online: 23 lipca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.008.3480

Ścieżka zawodowa w relacji do osobowości i duchowości człowieka  

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 2, s. 41-56
Data publikacji online: 23 lipca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.009.3481

Treść pojęć Radość i Strach w okresie dorosłości – fluencja werbalna jako narzędzie opisu pojęć emocjonalnych

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 2, s. 57-72
Data publikacji online: 23 lipca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.010.3482

Przywiązanie do miejsca zamieszkania w biegu życia

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 2, s. 73-88
Data publikacji online: 23 lipca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.011.3483

Rozwój zawodowy a preferencje, motywy i bariery edukacyjne w biegu życia

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 2, s. 89-102
Data publikacji online: 23 lipca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.012.3484

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z sesji poświęconej pamięci  Profesor Marii Przetacznik-Gierowskiej,  Kraków, 13 marca 2015 roku

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 2, s. 105-108
Data publikacji online: 23 lipca 2015

Recenzja: Iwona Janicka, Hanna Liberska (red. nauk.) (2014), Psychologia rodziny

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 2, s. 109–111
Data publikacji online: 23 lipca 2015