Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kompresja wiekowa zachowań w rozwoju dzieci  – ujęcie poznawcze i kulturowo-społeczne

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 3, s. 11–22
Data publikacji online: 3 listopada 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.013.3802

Liczenie na palcach w ontogenezie i jego znaczenie  dla rozwoju kompetencji matematycznych

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 3, s. 23–33
Data publikacji online: 3 listopada 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.014.3803

Wiek i płeć dziecka a organizacja społecznego środowiska rozwoju małych dzieci w Polsce

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 3, s. 37–51
Data publikacji online: 3 listopada 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.015.3804

Poziom i strategie rozwiązywania zadań wymagających rozumowania sylogistycznego o treści formalnej i życiowej w dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 3, s. 63–75
Data publikacji online: 3 listopada 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.017.3805

Satysfakcja z małżeństwa a kryzys w wartościowaniu u kobiet. Mediująca rola zróżnicowania Ja

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 3, s. 63–75
Data publikacji online: 3 listopada 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.017.3806

Projekcyjny test radzenia sobie młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną w sytuacjach trudnych z osobami znaczącymi (R-PDPI) – wersja eksperymentalna  

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 3, s. 77–94
Data publikacji online: 3 listopada 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.018.3807

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z konferencji Starość jak ją widzi psychologia, 23–24 kwietnia 2015, Kraków

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 3, s. 97-102
Data publikacji online: 3 listopada 2015

Recenzja: Sam Goldstein, Jack A. Naglieri (red.) (2014) Handbook of executive functioning. New York: Springer

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 3, s. 103-105
Data publikacji online: 3 listopada 2015