Sprawozdanie z konferencji Starość jak ją widzi psychologia, 23–24 kwietnia 2015, Kraków

Beata Winnicka

Abstrakt

Sprawozdanie z konferencji Starość jak ją widzi psychologia, 23–24 kwietnia 2015, Kraków

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.