Artykuły

Ilość
Sortuj według

Agresywność i zachowania agresywne młodzieży a percypowane przez nią postawy rodzicielskie. Perspektywa rozwojowa

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 4, s. 25–44
Data publikacji online: 21 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.020.4463

Aktywność obywatelska polskiej młodzieży w relacji do innych Europejczyków i w zależności od fazy adolescencji

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 4, s. 11–23
Data publikacji online: 21 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.019.4462

Środowisko wychowawcze a poczucie krzywdy, wrażliwość na pokrzywdzenie i wybaczanie we wczesnej adolescencji  

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 4, s. 45–57
Data publikacji online: 21 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.021.4464

Poczucie koherencji a religijność i sposób konstruowania tożsamości osobistej w okresie wyłaniającej się dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 4, s. 59–71
Data publikacji online: 26 stycznia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.15.022.4465

Motywacja epistemiczna a poczucie tożsamości u kobiet w okresie wkraczania w dorosłość oraz średniej i późnej dorosłości  

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 4, s. 73–90
Data publikacji online: 21 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.023.4466

Właściwości polskiej adaptacji  Inwentarza Stylów Tożsamości (ISI-5) Michaela Berzonsky’ego i współautorów

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 4, s. 91-104
Data publikacji online: 21 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.024.4467

Sprawozdania i recenzje