Artykuły

Ilość
Sortuj według

Nabywanie niemanualnych elementów języka migowego

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 1, s. 9-18
Data publikacji online: 20 marca 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.001.4790

Predyktory (podmiotowe i sytuacyjne) efektywnej adaptacji szkolnej – ujęcie rozwojowe

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 1, s. 21-32
Data publikacji online: 20 marca 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.002.4791

Parental attitudes of mothers and fathers and adolescent shyness and egocentrism

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 1, s. 33-47
Data publikacji online: 20 marca 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.003.4792

Skala Experience in Close Relationships-Revised: Struktura, rzetelność oraz skrócona wersja skali w polskiej próbie

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 1, s. 49-63
Data publikacji online: 20 marca 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.004.4793

Współzależność religijności z poczuciem sensu życia i nadzieją w okresie późnej adolescencji

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 1, s. 65-76
Data publikacji online: 20 marca 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.005.4794

Nie jestem już dzieckiem. Quasi-rytuały wyjścia z dzieciństwa w narracjach nastolatków. Perspektywa psychologii antropologicznej

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 1, s. 77-96
Data publikacji online: 20 marca 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.006.4795

Sprawozdania i recenzje

Emancypacja kobiet w dobie Polski Ludowej. Recenzja książki Małgorzaty Fidelis pt. Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 1, s. 99-102
Data publikacji online: 20 marca 2016

Sprawozdanie z XVII Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej  

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 1, s. 103-107
Data publikacji online: 20 marca 2016