Artykuły

Ilość
Sortuj według

Nauczyciela akademickiego spojrzenie na rozwój w dobie przemian ogólnoświatowych

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 1, s. 9-25
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20843879PR.17.001.6415

Wielowymiarowość zaangażowania uczniów w aktywności szkolne

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 1, s. 29-45
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20843879PR.17.002.6416

Styl wychowania a informacje zwrotne w komunikacji rodziców z adolescentami

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 1, s. 47-58
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20843879PR.17.003.6417

Związek między obrazem ciała u kobiet w pierwszej ciąży a reprezentacja relacji  z rodzicem, partnerem i dzieckiem

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 1, s. 59-75
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20843879PR.17.004.6418

Depresja a integracja osobowa. Ujęcie poeriksonowskie

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 1, s. 77-92
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20843879PR.17.005.6419

Skala Poczucia Samotności (SBS-C) do badania dzieci – doniesienia wstępne

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 1, s. 93-111
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20843879PR.17.006.6420

Recenzja: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Dorota Niewiedział (2016), Psychologia agresji. Wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 1, s. 115-116
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017

Sprawozdanie z Regionalnej Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Poznawczej Edukacji i Psychologii (International Association for Cognitive Education and Psychology, IACEP) Wyzwania w ocenie i edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami,  Kraków, 15–16 września 2016 r.

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 1, s. 117-118
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017