Wzajemne przywiązanie partnerów i wsparcie a ich satysfakcja z życia na różnych etapach rozwoju rodziny

Alicja Malina,

Dorota Katarzyna Suwalska-Barancewicz

Abstrakt
A bond between people should be treated as an important factor of development. The attachment style has a significant impact on our well-being and functioning in an intimate relationship. A healthy, safe attachment will lead to the feeling of happiness and sense of fulfilment. It is also associated with the ability to support others, and to cope with crisis situations. On the basis of literature analysis, the authors of the article assume that a person characterized by the secure attachment style will be more confident to explore the world and will derive more satisfaction from life. They will also be able to search for support in a difficult situation. The study involved 124 people (62 women and 62 men) involved in an intimate relationship, in one of the three phases of family development (average age: 33.3 years). The study used Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (Attachment Style Questionnaire) by Mieczyslaw Plopa (2005b), Skala Wsparcia Społecznego (Social Suport Scale) by Krystyna Kmiecik-Baran (1995) and Satisfaction With Life Scale (SWLS) as adapted by Z ygfryd Juczyński (2001). The study showed the importance of social support and anxious-ambivalent attachment style for life satisfaction.
Słowa kluczowe: przywiązanie, wsparcie, satysfakcja z życia, rodzina
References

Akister J., Reibstein J. (2004), Links between attachment theory and systemic practice: some proposals. Journal of Family Therapy, 26, 2–16.

Aronson E., Wilson T., Akert R. (2006), Psychologia społeczna. Poznań: Zysk S-ka.

Baron R.S., Cutrona C.E., Hicklin D., Russell D.W., Lubaroff D.M. (1990), Social support and immune function among spouses of cancer patients. Journal of Personality and Social Psychology, 59 (2), 344–352.

Bartholomew K., Horowitz L.M. (1991), Attachment styles among young adults: test of four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 226–244.

Braun-Gałkowska M. (1992), Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych niezado­wolonych małżeństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Brennan K., Clark C., Shaver P. (1998), Self-report measurement of adult attachment. W: J.A. Simpson, W.S. Rholes (eds.), Attachment theory and close relationships (46–76). New York: Guilford Press.

Brumbaugh C.C., Fraley R.C. (2007), Personal Relationships, 14, 513–530.

Campbell L., Simpson J.A., Boldry J., Kashy D.A. (2005), Perceptions of conflict and support in romantic relationships: The role of attachment anxiety. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 510–531.

Cobb R.J., Davila J., Bradbury T.N. (2001), Attachment security and marital satisfaction: the role of positive perceptions and social support. Personality and Social Psychology Bulletin, 27 (9), 1131–1143.

Collins N.L., Feeney B.C. (2000), safe haven: An attachment theory perspective on support-seeking and caregiving in intimate relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 1053–1073.

Crowell J. A., Treboux D., Waters E. (2002), Stability of attachment representation: The transition to marriage. Developmental Psychology, 38(4), 467–479.

Cutrona C.E. (1996), Social support in couples. Thousand Oaks, CA: Sage.

Davila J., Karney B.R., Bradbury T.N. (1999), Attachment change processes in the early years of marriage. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 783–802.

Davila J., Kashy D.A. (2009), Secure Base Processes in Couples: Daily Associations Between Support Experiences and Attachment Security. Journal of Family Psychology, 23(1), 76–88.

Dehle C., Landers J.E. (2005), You can’t always get what you want, but can you get what you need? Personality traits and social support in marriage, Journal of Social and Clinical Psychology, 24(7), 1051–1076.

Doherty N.A., Feeney J.A. (2004), The composition of attachment networks throughout the adult years. Personal Relationships, 11, 469–488.

Erdman P., Caffery T. (eds.) (2003), Attachment and family systems. New York, Hove: Brunner-Routledge.

Feeney J.A., Noller P. (1990), Attachment style as predictor of adult romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 281–291.

Feeney J.A. (1999), Attachment, caregiving, and marital satisfaction. Personal Relationships, 3, 401–416.

Feeney J.A., Noller P., Roberts N. (2000), Attachment and close relationships. W: C. Hendrick, S.S. Hendrick (eds.), Close relationshipssourcebook (184–201). Thousand Oaks, London: Sage Publication.

Feeney J.A., Peterson C., Gallois C., Terry D.J. (2000), Attachment style as predictor of sexual attitudes and behavior in late adolescence. Psychology & Health, 14(6), 1105–1122.

Fergusson D.M., McLeod G.F.H., Horwood L.J., Swain N.R., Chapple S., Poulton R. (2015), Life satisfaction and mental health problems (18 to 35 years). Psychological Medicine, 45(11), 2427–2436.

Fincham F.D. (1994), Cognition in marriage: Current status and future challenges. Applied and Preventive Psychology, 3, 185–198.

Fitzpatrick M.A., Fey J., Segrin C., Schiff J.L. (1993), Internal working models of relationships and marital communication. Journal of Language and Social Psychology, 12, 103–131

Fraley R.C., Waller N.G., Brennan K.A. (2000), An item response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 350–365.

Franken R. (2005), Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.

Friedman H.S. (2008), Osobowość. Jak żyć harmonii ze światem ludźmi. Gdańsk: GWP.

Guerrero L.K. (2007), Making love connection. Styles of love and attachment. W: L.K. Guerrero, P.A. Andersen, W.A. Afifi, P.A. Andersen (eds.), Close Encounters: Communication in Relationships (115–139), Sage Publication.

Haid M.L., Seiffge-Krenke I. (2013), Effects of (un)employment on young couples’ health and life satisfaction. Psychology & Health, 28(3), 284–301.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2005), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia. Warszawa: PWN.

Hazan C., Shaver P. (1987), Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511–524.

Jankowiak B. (2015), wiązki partnerskie studentów. Jakość trwałość elementy struktury formalnej oraz uwarunkowania rodzinne relacji intymnych. Studia Edukacyjne, 35.

Juroszek W., Haberla O., Kubeczko W. (2012), Zależności między stylami przywiązania intymnością, namiętnością zaangażowaniem narzeczonych. Kwartalnik Naukowy, 10(12).

Juczyński Z. (2001), Narzędzia pomiaru promocji psychologii zdrowia. Warszawa: PTP.

Kaźmierczak M., Plopa M. (2006), Style przywiązaniowe partnerów jakość komunikacji małżeństwie. Psychologia Rozwojowa, 4, 115–126.

Kaźmierczak M. (2007), adowolenie ze związku małżeńskiego kontekście aktywności zawodowej partnerów. Psychologia Rozwojowa, 12 (3), 73–86.

Kaźmierczak M. (2015), Couple empathy – the mediator of attachment styles for partners adjusting to parenthood. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 33(1), 15–27.

Kerr S.L., Melley A.M., Travea L., Pole M. (2003), The relationship of emotional expression and experience to adult attachment style. Individual Differences Research, 1, 108–123.

Kirkpatrick L.A., Davis K.E. (1994), Attachment style, gender, and relationship stability: longitudinal analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 66 (3), 502–512.

Kmiecik-Baran K. (1995), Skala Wsparcia Społecznego. Teoria właściwości psychomotoryczne. Przegląd Psychologiczny, 1/2.

Kobak R.R., Hazan C. (1991), Attachment in marriage: Effects of security and accuracy of working models. Journal of Personality and Social Psychology, 60 (6), 861–869.

Kobak R., Duemmler S. (1994), Attachment and conversation: Toward discourse analysis of adolescent and adult security. Attachment Processes in Adulthood, 5, 121–149.

Kööts-Ausmees L., Realo A. (2015), The association between life satisfaction and self-reported health status in Europe. European Journal of Personality, 29 (6), 647–657.

Kuczyńska A. (1998), Sposób na bliski związek. achowania wiążące procesie kształtowania się utrzymania więzi bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Kwak A. (2005), Rodzina dobie przemian. Małżeństwo kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Malina A. (2014), Radzenie sobie wartościowanie zadań rozwojowych przez młodych dorosłych kontekście przemian współczesnego świata. W: H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz (red.), Współcześni ludzie wobec wyzwań zagrożeń XXI wieku, (79–89).Warszawa: Wydawncitwo Difin.

Mikulincer M., Shaver P.R. (eds.) (2007), Attachment in adulthood. Structure, dynamics, and change. New York; London: The Guilford Press.

Mikulincer M., Florian V., Cowan P.A., Cowan C.P. (2002), Attachment security in couple relationships: systemic model and its implications for family dynamics. Family Process, 41 (3), 405–434.

Plopa M. (2005a), Psychologia rodziny. Teoria badania. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Huma­nistyczno-Ekonomicznej.

Plopa M. (2005b), Więzi małżeństwie rodzinie-metody badań. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Plopa M. (2011), Rodzicielstwo jako wyzwanie dla małżeństwa: perspektywa teorii systemowej. W: H. Liber­ska, A. Malina (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw rodzin (15–42). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Plopa M. (2014), Więzi małżeńskie rodzinne perspektywie teorii przywiązania. W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny (141–166). Warszawa: PWN.

Robins R.W., Caspi A., Moffitt T.E. (2000), Two personalities, one relationship: both partner’s personality traits shape the quality of their relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 79 (2), 251–259.

Rostowski J. (1987), arys psychologii małżeństwa. Warszawa: PWN.

Rostowski J. (2003), Style przywiązania kształtowanie się związków interpersonalnych rodzinie. W: I. Janicka, T. Rostowska (red.), Psychologia służbie rodziny (19–31). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Rostowski J. (2009), Współczesne przemiany rozumienia związku małżeńskiego. W: T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo rodzina wobec współczesnych wyzwań. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Rutter M. (1983), Statistical and personal interactions: Facets and perspective. W: D. Magnusson, V.L. Allen (eds), Human development: An interactional perspective (295–319). New York: Academic Press.

Ryff C.D., Singer B. (2000), Interpersonal flourishing: positive health agenda for the new millennium. Personality and Social Psychology Review, 4 (1), 30–44.

Salovey P., Sluyter D. (eds.) (1999), Rozwój emocjonalny inteligencja emocjonalna. Poznań: Dom Wydawni­czy Rebis.

Sarason I.G., Sarason B.R. (eds.) (1985), Social support: Theory, research and applications. Dordrecht, the Netherlands: Martinus Nijhoff.

Sarason B.R., Pierce G.R., Sarason I.G. (1990), Social support: The sense of acceptance and the role of relationships. W: B.R. Sarason, I.G. Sarason, G.R. Pierce (eds.), Social support: An interactional view (97–128). New York: Wiley.

Sarason B.R., Pierce G.R., Shearin E.N., Sarason I.G., Waltz J.A., Poope L. (1991), Perceived social support and working models of self and actual others. Journal of Personality and Social Psychology, 60(2), 273–287.

Schaffer H.R. (2007), Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.

Scharfe E., Bartholomew K. (1994), Reliability and stability of adult attachment patterns. Personal Relationships, 1, 23–43

Schier K. (2008). Johna Bowlby’ego teoria przywiązania psychoanaliza – historia rodzinna. W: B. Józefik, G. Iniewicz (red.), Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej (31–51). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Schoen R., Astone N.M., Rothert K., Standish N.J., Kim Y.J. (2002), Women’s employment, marital happiness, and divorce. Social Forces, 81(2), 643–662.

Sierau S., Herzberg P.Y. (2012), Conflict resolution as dyadic mediator: considering the partner perspective on conflict resolution. European Journal of Personality, 26, 221–232.

Simpson J.A. (1990), Influence of attachment styles on romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 971–980.

Simpson J.A., Rholes W., Phillips D. (1996), Conflict in close relationships: An attachment perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 899–914.

Slany K. (2008), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Suwalska-Barancewicz D. (2016), Jakość bliskich związków interpersonalnych. Znaczenie przywiązania zależności budowaniu trwałych relacji. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Suwalska-Barancewicz D. (2016), Przywiązanie dorosłości jakość funkcjonowania bliskim związku emocjonalnym świetle wybranych wyników badań, Psychologia Rozwojowa, 21, 2, 41–52.

Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Szeroczyńska M. (2012), Stosunki finansowe małżeństwie. W: A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo rodzinę (285–314). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: PWN.

Wojciszke B. (2004), Psychologia miłości. Gdańsk: GWP.

Wojciszke B. (2005), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wróbel M., Ledwoń M. (2008), Style przywiązania podatność na zarażenie emocjonalne satysfakcja ze stałych związków partnerskich. W: L. Golińska, B. Dudek (red.), Rodzina praca perspektywy wyzwań zagrożeń. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_004_16.PDF, dostęp: 6.03.2017.