Recenzja: Helena Janet Grzegołowska-Klarkowska (red.) (2015). Psychoanalityczne teorie rozwoju. Niezbędnik. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 

Alicja Senejko

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.