Znaczenie autorstwa wytworów intelektualnych w szkole w zależności od koncepcji edukacji

Krzysztof Dudek

Abstrakt

Cheating in school, which involves presentation of someone else’s work as one’s own in order to obtain a reward and avoid punishment by meeting the teacher’s expectations, seems to take place in heteronomous education, which is subordinated to a given curriculum. There is no reason for cheating in autonomous education, where the authorship of students and teachers in school is respected. Nevertheless, schools with their students and teachers do not enjoy a full autonomy and they never will. Autonomous education consists in implementing a curriculum derived from the students and teachers’ internal interpretation of educational good and giving every student an opportunity to enjoy it. The educational good has the nature of an ideal, which is not directly accessible, but which can be captured by the human mind only through inner interpretation, although never fully and never clearly enough. It is essential to introduce education in relation to the child’s development. Following Szuman (1959), Przetacznikowa (1963) and Wygotski (1971) – Niemczyński (2016a, 2017) presented a theory of the convergence of child’s development with education. It argues that the autonomous development of children and adolescents draws support from education as long as education protects it from heteronomous pressure. The more effective this protection is, the less probability there is of cheating in school and the more importance is awarded to the respect for the authorship of intellectual products at school. This could take place in a school managed in a way that respects the autonomy of education.

Słowa kluczowe: plagiat, edukacja, rozwój, autonomia
References

Bauman Z. (1994), Dwa szkice moralności ponowoczesnejWarszawa: Instytut Kultury.

Blum L. (1994), Moral Perception and Particularity. Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu P., Passeron J.C. (2006), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dorczak R. (2004), System normatywny instytucji edukacyjnej – badania porównawcze dekadzie lat 1990–2000. Kraków: Wydział Zarządzania Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawa doktorska.

Dudek K. (2015), Rola etycznych wartości zarządzaniu szkołą. Kraków: Wydział Zarządzania Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawa doktorska.

Ingarden R. (1972), odpowiedzialności jej podstawach ontycznych. W: R. Ingarden, Książeczka człowieku, 71–156. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Ingarden R. (1976), poznawaniu dzieła literackiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kohlberg L., Mayer R. (1993), Rozwój jako cel wychowania. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory edukację, 49–95. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Kołodziejczyk K. (2004), Znaczenie konceptualizacji ideału wychowania dla zarządzania oświatą. Kraków: Wydział Zarządzania Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawa doktorska.

Lazar-Siekierka M.(2012), Zarządzanie transformacją szkoły dla twórczości edukacyjnej. Kraków: Wydział Zarządzania Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawa doktorska.

Łuczyński J. (2009), Zarządzanie edukacyjne jako warunek rozwoju indywidualnegoW: M. Kielar-Turska (red.), Studia nad rozwojem wychowaniem. osiemdziesiątą rocznicę powstania Zakładu Psychologii Rozwojowej Wychowawczej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Łuczyński J. (2011), Zarządzanie edukacyjne wychowanie uczniów szkole. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Macnamara J. (1990), Ideals and Psychology. Canadian Psychology, 31, 14–25.

Niemczyński A. (1988), Procesy rozwojowe człowieka pełnym cyklu życia indywidualnego. W: M. Tyszkowa (red.), Rozwój psychiczny człowieka ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne metodologiczne, 223–233. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Niemczyński A. (1994), autonomii rozwoju [Zarys problematyki]. Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej, 2(1), 3–11.

Niemczyński A. (2000), Szanse na powrót ideałów do psychologii rozwoju człowieka. Psychologia Rozwojowa, 5(1–2), 11–25.

Niemczyński A. (2003–2007), Seminarium zarządzania edukacji. Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niemczyński A. (2007), Inner Regulatory Device for Adult Development. Polish Psychological Bulletin, 38(3), 133–139.

Niemczyński A. (2011), Praktyczne implikacje wiedzy rozwoju społeczno-moralnym. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, 364–375. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Niemczyński A. (2011–2015), Elektroniczne seminarium zarządzania edukacjiInstytut Spraw Publi­cznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niemczyński A. (2014), Dylematy wartości na różnych polach przedsiębiorczości. W: Z. Ratajczak (red.), Przedsiębiorczość, czyli pochwała kryzysu, 103–111. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.

Niemczyński A. (2016a), Rozwój wychowanie według wartości. Referat przedstawiony na XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej. Maszynopis przed drukiem.

Niemczyński A. (2016b), Dialektyka interesowności altruizmu edukacji zarządzania edukacją. Referat przedstawiony na konferencji „Psychologia biznesie”. Katowice: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedry Psychologii GWSH.

Niemczyński A. (2017), Autonomy of Human Mind and Personality Development. Polish Psychological
Bulletin
, 48(1), 7–19.

Piaget J. (1966a), rozwoju ocen moralnych dziecka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Piaget J. (1966b), Studia psychologii dziecka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Piaget J. (1977a), Dokąd zmierza edukacja. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Piaget J. (1977b), Psychologia epistemologia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Przetacznikowa M. (1973), Podstawy rozwoju psychicznego dzieci młodzieży. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych.

Serafin J. (2017), Technologie informacyjno-komunikacyjne zarządzaniu edukacją szkole podstawowej ponadpodstawowej. Kraków: Wydział Zarządzania Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawa doktorska.

Solecka K. (2005), Rola ideałów edukacyjnych zarządzaniu oświatą. Kraków: Wydział Zarządzania Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawa doktorska.

Szuman S. (1955), Rola działania rozwoju umysłowym małego dziecka. Wrocław: Ossolineum.

Szuman S. (1959), czynnikach kształtujących psychikę dziecka wieku przedszkolnym. Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 143–158.

Szuman S. (2014), Osobowość charakter. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tischner J. (1982), Myślenie według wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Wygotski L.S. (1971), Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.