Artykuły

Ilość
Sortuj według

Rozwój niezadowolenia z ciała u dzieci – wpływ komentarzy rodziców i rola zabawek

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 4, s. 15-26
Data publikacji online: 13 lutego 2018
DOI 10.4467/20843879PR.17.019.8065

Znaczenie praktyk rodzicielskich regulujących dietę dziecka względem masy ciała i diety dziecka. Badania diad rodzic–dziecko

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 4, s. 29-40
Data publikacji online: 13 lutego 2018
DOI 10.4467/20843879PR.17.020.8066

Percepcja postaw rodzicielskich i nadzieja na sukces – porównanie młodzieży aktywnej i nieaktywnej sportowo

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 4, s. 41-54
Data publikacji online: 13 lutego 2018
DOI 10.4467/20843879PR.17.021.8067

Orientacje motywacyjne studentów w uczeniu się a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich. Rola płci rodzica i respondenta

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 4, s. 55-73
Data publikacji online: 13 lutego 2018
DOI 10.4467/20843879PR.17.022.8068

Wybrane aspekty realizacji zadań rozwojowych a procesy tożsamościowe u kobiet we wczesnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 4, s. 75-88
Data publikacji online: 13 lutego 2018
DOI 10.4467/20843879PR.17.023.8069

Skala Wymiarów Rozwoju Tożsamości DIDS: Wersja zrewidowana

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 4, s. 89-111
Data publikacji online: 13 lutego 2018
DOI 10.4467/20843879PR.17.024.8070

Recenzje

Recenzja: Mirosław Kowalski, Błażej Kmieciak (2016), Bioetyka. Między prawem a pedagogiką. Analizy i refleksje. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ss. 177

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 4, s. 115-120
Data publikacji online: 13 lutego 2018
DOI 10.4467/20843879PR.17.025.8071

Inne

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Starość, jak ją widzi psychologia: siła umysłu w starości, Kraków, 20–21 kwietnia 2017 r.

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 4, s. 121-126
Data publikacji online: 13 lutego 2018
DOI 10.4467/20843879PR.17.026.8072