Rozwój niezadowolenia z ciała u dzieci – wpływ komentarzy rodziców i rola zabawek

Lidia Anna Wiśniewska

Abstrakt
Body image covers many aspects. One of them is the level of body dissatisfaction. The research on the connection between body satisfaction and psychosocial functioning provides disturbing conclusions, associating inter alia the incidence of eating disorders as well as anxiety and depression symptoms with increased body dissatisfaction. Body dissatisfaction and related negative consequences appear not only among adults but also among children and teenagers. In the case of the latter group, researchers are seeking answers to the questions as to when body dissatisfaction first appears, what the differences are in girls and boys concerning their body dissatisfaction as well as what factors affect the body image. The aim of this paper is to analyze how body dissatisfaction is formed in the course of the development of children and teenagers and what role selected factors play in this process. The paper especially focuses on the influence of parents’ comments and the role of toys. Many researchers find these factors very important, while in Polish source literature they are rarely explored.
Słowa kluczowe: niezadowolenie z ciała, obraz ciała, Barbie, dzieci, rodzina
References

Anschutz D.J., Engels R.C.M.E. (2010), The Effects of Playing with Thin Dolls on Body Image and Food Intake in Young Girls. Sex Roles, 63, 9–10, 621–630.

Baron-Cohen S. (2014), Teoria zła: empatii genezie okrucieństwa. Sopot: Smak Słowa.

Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk Spółka.

Berge J.M., Hanson-Bradley C., Tate A., Neumark-Sztainer D. (2016), Do Parents or Siblings Engage in More Negative Weight-based Talk with Children and What does it Sound Like? Mixed-Methods Study. Body Image, 18, 27–33.

Brzezińska A.I., Appelt K., Ziółkowska B. (2016), Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: GWP.

Brytek-Matera A. (2008), Obraz ciała – obraz siebie. Wizerunek własnego ciała ujęciu psychologicznym. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Dittmar H. (2012), Dolls and Action Figures. Encyclopedia of Body Image and Human Appearance, 1, 386–392.

Dittmar H., Halliwell E., Ive S. (2006), Does Barbie Make Girls Want to be Thin? The Effect of Experimental Exposure to Images of Dolls on the Body Image of 5- to 8-Year-Old Girls. Developmental Psychology, 42, 2, 283–292.

Dohnt H.K., Tiggemann M. (2006), Body Image Concerns in Young Girls: The Role of Peers and Media Prior to Adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 35, 2, 141–151.

Grogan S. (2008) Body Image: Understanding Body Dissatisfaction in Men, Women, and Children, New York Routledge.

Janicka I., Liberska H. (red.) (2014), Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Jellinek R.D., Myers T.A., Kellner K.L. (2016), The Impact of Doll Style of Dress and Familiarity on Body Dissatisfaction in 6- to 8-Year-Old Girls. Body Image, 18, 78–85.

Knafo H. (2016), The Development of Body Image in School-Aged Girls: Review of the Literature from Sociocultural, Social Learning Theory, Psychoanalytic, and Attachment Theory Perspectives. New School Psychology Bulletin, 13, 2, 1–16.

Liechty J.M., Clarke S., Birky J.P., Harrison K. (2016), Perceptions of Early Body Image Socialization in Families: Exploring Knowledge, Beliefs, and Strategies among Mothers of Preschoolers. Body Image, 19, 68–78.

Mirucka B. (2003), Ja-cielesne fundamentem osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 8, 1–2, 30–40.

Mirucka B., Sakson-Obada O. (2013), Ja cielesne: od normy do zaburzeń. Gdańsk: GWP.

Mazur A., Szymanik I., Matusik P., Małecka-Tendera E. (2006), Rola reklam mediów powstawaniu otyłości dzieci młodzieży. Endokrynologia, Otyłość Zaburzenia Przemiany Materii, 2, 1, 18–21.

Oblacińska A. (2015), Samoocena masy ciała. W: Mazur J. (red.), Zdrowie zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014, 112–117. Warszawa: Instytut Matki Dziecka.

Pilecki M.W., Józefik B., Kościelniak M. (2015), Percepcja relacji rodzinie pochodzenia pacjentek zaburzeniami odżywiania się percepcja relacji rodzinach pochodzenia ich rodziców. Psychiatria Polska, 49, 4, 731–746.

Rice K., Prichard I., Tiggemann M., Slater A. (2016), Exposure to Barbie: Effects on Thin-Ideal Internalisation, Body Esteem, and Body Dissatisfaction among Young Girls. Body Image, 19, 142–149.

Rössner S. (2014) Barbie. Obesity Reviews15, 3, 224–225.

Sakson-Obada O. (2009), Pamięć ciała. Ja cielesne relacji przywiązania i w traumie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Schier K. (2005), Bez tchu bez słowa. Więź psychiczna regulacja emocji osób chorych na astmę oskrzelową. Gdańsk: GWP.

Schier K. (2009), Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała jego zaburzeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Smolak L. (2002), Body Image Development in Children. W: T. Pruzinsky, T.F. Cash (eds.), Body Image. Handbook of Theory, Research and Clinical Practice, 65–73. New York, London: The Guilford Press.

Smolak L. (2004), Body Image in Children and Adolescents: Where do We go from Here? Body Image, 1, 15–28.

Tatangelo G., McCabe M., Mellor D., Mealey A. (2016), Systematic Review of Body Dissatisfaction and Sociocultural Messages Related to the Body among Preschool Children. Body Image, 16, 86–95.

Tucholska S. (2000), Specyfika lęków okresie adolescencji. Paedagogia Christiana, 1, 5, 141–149.

Wiśniewska L. (2014), Kobiece ciało – kobieca psychika: ja-cielesne psychospołeczne funkcjonowanie młodych kobiet. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Worobey J., Worobey H.S. (2014), Body-Size Stigmatization by Preschool Girls: In Doll’s World, it is Good to be ‘Barbie’. Body Image, 11, 171–174.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.