Percepcja postaw rodzicielskich i nadzieja na sukces – porównanie młodzieży aktywnej i nieaktywnej sportowo

Mateusz Minda,

Agata Piasecka,

Martyna Kotyśko

Abstrakt
The aim of the research was to compare adolescents, both active and inactive in the field of sports, in terms of perceived parental attitudes and hope for a success, and to determine the mutual relations between the mentioned variables in sport-active boys and girls. The participants of the study were 98 students (50 from a sports school and 48 from a general secondary school) at the age of 16–19. In the study the Parental Attitude Scale (SPR-2; Plopa, 2012) and the Questionnaire of Hope for a Success (KNS; Łaguna,Trzebiński, Zięba, 2005) were used. The sport-active students differed from their inactive peers in terms of the perceived parental attitude of acceptance, autonomy and inconsequence of mother and father and the willpower. The perceived attitudes were significantly related to the hope for a success and its two components, the waypower and willpower, only in the group of sport-active boys.
Słowa kluczowe: percepcja postaw rodzicielskich, nadzieja na sukces, młodzież, szkoła mistrzostwa sportowego, sport
References

Bąk O. (2017), Styl wychowania informacje zwrotne komunikacji rodziców adolescentami. Psychologia Rozwojowa, 22, 1, 47–58.

Brand S., Gerber M., Beck J., Kalak N., Hatzinger M., Pühse U., Holsboer-Trachsler E. (2011), Perceived Parenting Styles Differ between Genders but not between Elite Athletes and Controls. Adolescent Health, Medicine and Therapeutics, 2, 9–14.

Cohen J. (1992), Power Primer. Psychological Bulletin, 112, 1, 155–159.

Curry L.A., Snyder C.R., Cook D.L., Ruby B.C., Rehm M. (1997), Role of Hope in Academic and Sport Achievement. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 1257–1267.

Dominiak-Kochanek M., Gosk U. (2014), Postawy rodzicielskie matek ojców wobec synów córek różnych fazach adolescencji. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 26, 4, 69–84.

Eime R.M., Young J.A., Harvey J.T., Charity M.J., Payne W.R. (2013), Systematic Review of the Psychological and Social Benefits of Participation in Sport for Children and Adolescents: Informing Development of Conceptual Model of Health through Sport. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity,10, 98.

Gracz J., Sankowski T. (2000), Psychologia sportu. Poznań: Wydawnictwo AWF.

Grządziel G., Mynarski W. (2008), Próba oceny krajowego systemu doboru kwalifikacji oraz efektywność szkolenia młodych siatkarek. W: J. Bergier (red.), Problemy nauki wychowania, 180–187. Warszawa: Kancelaria Senatu RP.

Guillén F., Laborde S. (2014), Higher-Order Structure of Mental Toughness and the Analysis of Latent Mean Differences between Athletes from 34 Disciplines and Non-Athletes. Personality and Individual Differences, 60, 30–35.

Harwood C.G., Knight C.J. (2015), Parenting in Youth Sport: Position Paper on Parenting Expertise. Psychology of Sport and Exercise, 16, 1, 24–35.

Jankowska M. (2011), Kryzys nadziei. W: M. Jankowska, M. Starzomska (red.), Kryzys: pułapka czy szansa?, 73–82. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT.

Kolburan G., Comert I.T., Narter M., Izosen H. (2012), Parental Attitude Perception in Adolescents by Gender. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 47, 1299–1304.

Kumar A., Sharma M., Hooda D. (2012), Perceived Parenting Style as Predictor of Hope among Adolescents. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 38, 1, 174–178.

Laborde S., Guillén F., Mosley E. (2016), Positive Personality-Trait-Like Individual Differences in Athletes from Individual- and Team-Sports and in Non-Athletes. Psychology of Sport and Exercise, 26, 9–13.

Lipowski M. (2012), Level of Optimism and Health Behavior in Athletes. Medicine Science Monitor, 18, CR39–43.

Łaguna M., Trzebiński J., Zięba M. (2005), KNS – Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Łuszczyńska A. (2011), Psychologia sportu aktywności fizycznej. Warszawa: PWN.

Matczak A., Salata E. (2010), Inteligencja emocjonalna nadzieja. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2, 19–24.

Obuchowska I. (1996), Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców wychowawców. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne Pedagogiczne.

Plopa M. (1983), Czynnikowe typologie postaw rodzicielskich. Psychologia Wychowawcza, 4, 412–419.

Plopa M. (2005), Psychologia rodziny: teoria badania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Plopa M. (2012), Rodzice młodzież. Teoria metoda badania. Warszawa: VIZJA PRESS & IT.

Rembowski J. (1986), Postawy rodzicielskie odczuciu młodzieży dorastającej. W: M. Ziemska (red.), Rodzina dziecko, 214–226. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ryś M. (2011), Oddziaływania wychowawcze rodziców nadzieja na sukces kompetencje społeczne ich dzieci. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 3, 86–108.

Shorey H.S., Snyder C.R., Yang X., Lewin M. (2003), The Role of Hope as Mediator in Recollected Parenting, Adult Attachment, and Mental Health. Journal of Social and Clinical Psychology, 22, 6, 685–715.

Siekańska M. (2012), Athletes’ Perception of Parental Support and its Influence on Sports Accomplishments – Retrospective Study. Human Movement, 13, 380–387.

Siekańska M. (2015), Rola osób znaczących we wspieraniu rozwoju talentów sportowych. Psychologia Wychowawcza, 8, 153–169.

Sieńko-Awierianów E., Chudecka M., Eider J. (2015), Wpływ doświadczenia sportowego rodziców na uczestnictwo zajęciach sportowych dzieci. Marketing Rynek, 11, 275–280.

Snyder C.R. (1995), Conceptualizing, Measuring and Nurturing Hope. Journal of Counseling and Development, 73, 355–360.

Snyder C.R. (2002), Hope Theory: Rainbows in the Mind. Psychological Inquiry, 13, 249– 275.

Środa M. (2010), Postawy rodzicielskie percepcji młodych dorosłych ich inteligencja emocjonalna nadzieja na sukceshttps://apd.uksw.edu.pl/diplomas/13879/.

Zając A. (2013), Światopogląd, poczucie nadziei na sukces oraz kompetencje społeczne młodzieży trenującej taniec sportowy. Psychologia Rozwojowa, 18, 2, 35–47.