Wybrane aspekty realizacji zadań rozwojowych a procesy tożsamościowe u kobiet we wczesnej dorosłości

Anna Oleszkowicz,

Anna Misztela

Abstrakt
The present study investigated the relations between selected aspects of two developmental tasks typical of early adulthood (Marriage/Partner relationships and Work) and identity formation. The issue appears to be relevant as a postponement of developmental tasks realization as well as a lengthening of the time of identity formation can be observed. The sample included 151 women at the age of 22–30. The relation was measured with the use of two questionnaires: the Developmental Tasks Scale by A. Oleszkowicz, A. Misztela and Questionnaire of Identity Formation by A. Oleszkowicz, A Słowińska (referring to the Dual-Cycle Model of Identity Formation by Luyckx et al., 2006). The results show that a higher level of preparation for doing the investigated developmental tasks and a higher satisfaction resulting from the stage and way of their realization are connected with a higher identification with commitment. The opposite relation refers to ruminative exploration and exploration in breadth. Moreover, we observe more relations between the investigated aspects of developmental tasks and identification with commitment in the case of Marriage/Partner relationships than in the case of Work. On the basis of the results of the study, one can conclude that a greater involvement in doing developmental tasks typical of early adulthood is to a higher degree accompanied with a willingness to take responsibility for a long-term commitment, and to a lower degree with a need to seek for new solutions, as well as anxiety and uncertainty connected with exploration processes.
Słowa kluczowe: wczesna dorosłość, zadania rozwojowe, związki małżeńskie/partnerskie, praca zawodowa, procesy tożsamościowe
References

Arnett J. (2000), Emerging Adulthood: Theory of Development from the Late Teens through Twenties. American Psychologist, 55, 774–783.

Arnett J. (2004), Emerging Adulthood. Winding Road from the Late Teens through the Twenties. New York: Oxford University Press.

Brzezińska A., Appelt K., Ziółkowska B., (2008), Psychologia rozwoju człowieka. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, 95–292. Gdańsk: GWP.

Brzezińska A., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz, M. (2011), Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt? Nauka, 4, 67–107.

Brzezińska A.I., Piotrowski K., Garbarek-Sawicka E., Karowska K., Muszyńska K. (2010), Wymiary tożsamościowe ich podmiotowe kontekstowe korelaty. Studia Psychologiczne, 49, 1, 81–93.

Boni M. (2011), Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Carr A. (2009), Psychologia pozytywna. Poznań: Zysk S-ka.

Deci E.L., Ryan R.M. (1985), Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York: Plenum Press.

Danielsen L.M., Lorem A.E., Kroger J. (2000), The Impact of Social Context on the Identity-Formation Process of Norwegian Late Adolescents. Youth & Society, 31, 3, 332–362.

Gurba E. (2011), Wczesna dorosłość. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, 287–311. Warszawa: PWN.

GUS (2010). Ludność. Stan struktura ludności oraz ruch naturalny przekroju terytorialnym,www.start,gov.pl/gus/ludnosc_PLK_HTML (dostęp: 22.04.2013).

GUS (2016), file:///C:/Users/Anna%20M/Downloads/malzenstwa_i_dzietnosc_w_polsce.pdf (dostęp: 24.05.2017).

Havighurst R. (1972), Developmental Tasks and Education. New York: David McKay.

Infoplease, 2013. Median Age at First Marriage, 1890–2010www.infoplease.com/ipa/A0005061.html (dostęp: 22.04.2013).

Liberska H. (2007), Współczesny obraz moratorium. W: B. Harwas- Napierała, H. Liberska (red.), Tożsamość współczesność, 25–52. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Luyckx K., Goossens L., Soenens B. (2006), Development Contextual Perspective on Identity Construction in Emerging Adulthood: Change Dynamics in Commitment Formation and Commitment Evolution. Developmental Psychology, 42, 366–380.

Luyckx K., Schwartz S., Goossens L., Pollock S. (2008a), Employment, Sense of Coherence, and Identity Formation. Journal of Adolescent Research, 23, 5, 566–591.

Luyckx K., Schwartz S.J. Berzonsky M., Soenens B. Vansteenkiste M. Smits I.,  Goossens L. (2008b), Capturing Ruminative Exploration: Extending the Four-dimensional Model of Identity Formation in Late Adolescence. Journal of Research in Personalisty,  42,  58–82.

Malina A. (2014), Wczesna dorosłość cyklu życia człowieka. Współczesne problemy realizacją zadań rozwojowych młodych dorosłych. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Marcia J. (1966), Development and Validation of Ego Identity Status. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 551–558.

Marcia J. (1980), Identity in Adolescent. W: J. Adelson (ed.), Handbook of Adolescent Psychology, 159–187. New York: John Wiley.

Oleszkowicz A., Misztela A. (2015), How Do Young Poles Perceive Their Adulthood? Journal of Adolescent Research, 30, 6, 683–709.

Oleś M. (2010), Wymiary tożsamości subiektywna jakość życia młodzieży. Czasopismo Psychologiczne, 16, 1, 61–76.

Oleś P. (2011), Psychologia człowieka dorosłego: ciągłość – zmiana – integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Piotrowski K., Brzezińska A.I. (2011), Identity, Self-Sufficiency and Disability in the Contexts of Educational and Vocational Activity. Polish Psychological Bulletin, 42, 3, 160–168.

Piotrowski K. (2013), Tożsamość osobista okresie wkraczania dorosłość. Wielichowo: TIPI.

Plich P. (2017), Poczucie własnej skuteczności formowanie tożsamości okresie stającej się dorosłości. Nieopublikowana praca magisterska. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii.

Sikorska S. (2015), Polak opuszcza dom rodzinny przed 30-tką, ale później niż przeciętny obywatel UEhttp://www.pieniadz.pl/Polak,opuszcza,dom,rodzinny,przed,30tka,ale,pozniej,niz,przecietny,obywatel,UE,1-60185-1.html (dostęp: 24.05.2017).

Siwek Z. (2017), Autodeterminacja młodych dorosłych dążeniach codziennym funkcjonowaniu poczucie dobrostanu psychofizycznego. Nieopublikowana praca doktorska. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii.

Słowińska A., Oleszkowicz A. (2015), Kwestionariusz Procesów Tożsamościowych (KPT) – walidacja narzędzia. Studia Psychologiczne, 53, 3, 8–19.

Słowińska A., Oleszkowicz A. (2016), Modification of Luyckx et al.’s Integrated Process Oriented Model of Identity Formation. Polish Journal of Applied Psychology, 13, 4, 25–53.

Sugimura K., Mizokami S. (2012), Personal Identity in Japan. W: S.J. Schwartz (ed.), Identity Around The World. New Direction for Child and Adolescent Development, 123–143. San Francisco: Jossey–Bass, Wiley Periodicals.

Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny: ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turek B. (2013), Kobiety wyprowadzają się od rodziców szybciej niż mężczyźnihttp://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomości (dostęp: 22.04.2013).

Zagórska W., Jelińska M., Surma M., Lipska A. (2012), Wydłużająca się droga do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.