Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Starość, jak ją widzi psychologia: siła umysłu w starości, Kraków, 20–21 kwietnia 2017 r.

Beata Winnicka

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.