Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Sortuj według

Dziecko w  żałobie – przegląd wybranych podejść teoretycznych

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1, s. 9-23
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.001.8596

Artykuły empiryczne

Przypadek Małego Alberta jako studium rozwoju dziecka

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1, s. 27-40
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.002.8597

Teoria umysłu i jej pomiar u dzieci w wieku 4–6 lat: Test Refleksji nad Myśleniem

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1, s. 41-68
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.003.8598

Temperament i kompetencje społeczne uczniów szkół artystycznych w okresie późnej adolescencji

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1, s. 69-88
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.004.8599

Zdrowie młodzieży uzdolnionej muzycznie w kontekście radzenia sobie z tremą

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1, s. 89-101
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.005.8600

Przyjaźń zapośredniczona przez internet. Nowe zjawiska w rozwoju społecznym nastolatków i młodych dorosłych

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1, s. 103-123
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.006.8601

Recenzje i sprawozdania

Recenzja monografii zbiorowej: Anna Batory, Elwira Brygoła, Piotr Oleś (2015), Odsłony tożsamości, Warszawa: PWN, ss. 404

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1, s. 127-132
Data publikacji online: 29 czerwca 2018

Sprawozdanie  z  18th European Conference on Developmental Psychology, ECDP 2017, Utrecht, Holandia, 29 sierpnia–1 września 2017

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1, s. 133-136
Data publikacji online: 29 czerwca 2018