Sprawozdanie  z  18th European Conference on Developmental Psychology, ECDP 2017, Utrecht, Holandia, 29 sierpnia–1 września 2017

Joanna Jakubowska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.