Recenzja monografii zbiorowej: Anna Batory, Elwira Brygoła, Piotr Oleś (2015), Odsłony tożsamości, Warszawa: PWN, ss. 404

Aleksandra Kondrat

Abstrakt
References

Batory A., Brygoła E., Oleś P. (2016), Odsłony tożsamości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Buber M. (1992), Ja Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Dąbrowski K. (1996), poszukiwaniu zdrowia psychicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Frankl V. (2009), Człowiek poszukiwaniu sensu, tłum. A. Wolnicka. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Jaspers K. (1990), Filozofia egzystencji, tłum. D. Lachowska, A. Wołkowicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kozielecki J. (2000), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Mindell A. (1999), Praca nad samym sobą: wewnętrzna praca za śniącym ciałem, tłum. T. Teodorczyk. Warszawa: Nuit Magique.

Obuchowski K. (2000), Człowiek intencjonalny, czyli tym, jak być sobą. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Plessner H. (1988), Pytanie conditio humana. W: H. Plessner, Pytanie conditio humana. Wybór pism, wybór, oprac. wstęp Z. Krasnodębski, tłum. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Tischner J. (2011), Myślenie według wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.