Artykuły

Ilość
Sortuj według

A Dialogical Approach to the Identity Dilemmas of Young Adults

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 9–20
Data publikacji online: 15 listopada 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.007.8941

Teoria ram relacyjnych (Relational Frame Theory, RFT) – współczesne, behawioralne podejście do języka i umiejętności poznawczych. Zastosowanie w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 21–33
Data publikacji online: 15 listopada 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.008.8942

Mobbing – w poszukiwaniu wczesnych przyczyn zjawiska

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 35–46
Data publikacji online: 15 listopada 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.009.8943

Jakość związku partnerskiego a satysfakcja z życia młodych matek – mediacyjna rola samooceny

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 49–65
Data publikacji online: 15 listopada 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.010.8944

Jakość życia rodziny a jakość życia młodych dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 67–84
Data publikacji online: 15 listopada 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.011.8945

Skala gerotranscendencji typu 1 (GST-1) Larsa Tornstama. Polska adaptacja metody

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 85–98
Data publikacji online: 15 listopada 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.012.8946

Recenzje i sprawozdania

Recenzja: Sandra A. Wiebe, Julia Karbach (eds.) (2018), Executive Function. Development Across the Life Span. London–New York: Routledge–Taylor & Francis Group

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 101–106
Data publikacji online: 15 listopada 2018

Sprawozdanie z XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Opole, 14–16 czerwca 2018 roku

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 107–110
Data publikacji online: 15 listopada 2018