Sprawozdanie z XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Opole, 14–16 czerwca 2018 roku

Agnieszka Lasota,

Paweł Kurtek

Abstrakt
References

Kielar-Turska M. (2018), XXVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Dziecko i dzieciństwo w biegu życia. Materiały konferencyjne, Opole.

Szuman S. (1930), O historycznym charakterze rozwoju osobowości w przeciwieństwie do prawidłowej ewolucji psychicznej człowieka. Polskie Archiwum Psychologii, 3, 1, 12–27, http://www.dbc.wroc.pl/Content/28971/RP%20Polskie%20Archiwum%20Psychologji%20T3%20nr%201___%5B80%5D.pdf (dostęp: 10.07.2018).