Recenzja: Sandra A. Wiebe, Julia Karbach (eds.) (2018), Executive Function. Development Across the Life Span. London–New York: Routledge–Taylor & Francis Group

Małgorzata Cużytek

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.