Artykuły

Ilość
Sortuj według

„Karny jeżyk”: efektywna metoda wychowawcza czy możliwy przykład ostracyzmu?

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 3, s. 9–20
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.013.9354

Psychologiczny syndrom agresji adolescentów w kontekście funkcjonowania rodziny i rodziców

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 3, s. 23–37
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.014.9355

Percepcja technik wychowawczych rodziców a zadowolenie z życia młodych osób w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 3, s. 39–54
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.015.9356

Specyfika funkcjonowania rodzin osób chorych na stwardnienie rozsiane w Modelu Kołowym Olsona

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 3, s. 55–64
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.016.9357

Samoocena i styl przywiązania jako predyktory oceny zachowań komunikacyjnych własnych oraz partnera

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 3, s. 65–82
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.017.9358

Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne i satysfakcja z życia studentów dietetyki

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 3, s. 83–95
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.018.9359

Recenzje i sprawozdania