Levinsonowskie Marzenie w odniesieniu do ojcostwa. Badanie studentów w fazie nowicjatu

Kamil Janowicz,

Lucyna Bakiera

Abstrakt

The Levinsonian Dream in Relation to Fatherhood. Research on Students in Novice Phase.

This paper presents a way of conceptualization of the Levinsonian Dream in relation to fatherhood and describes its shape in men at the novice phase in the following aspects: family planning, fatherhood valuing, one’s own preparation to fatherhood, taking part in a child’s life, and the relationship between fatherhood and other men activities. Research based on the author’s own survey concerning the Dream in relation to fatherhood was conducted on a sample of 33 male students aged 22–29. Qualitative and quantitative analysis has shown a substantial differentiation of men in terms of the extension, coherence, order, and realism of the Dream in relation to their future fatherhood. Rarely it constituted the main part of a holistic Dream describing the vision of their adult life, and in most cases it contained elements derived from both traditional and modern models of the father’s role.

Słowa kluczowe: ojcostwo, Marzenie, nowicjat
References

Arcimowicz K. (2003), Obraz mężczyzny w polskich mediach: prawda, fałsz, stereotyp. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Arcimowicz K. (2013), Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach. Analiza seriali obyczajowych najpopularniejszych na początku XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Bakiera L. (2004), Pełnienie ról rodzicielskich a rozwój dorosłych w wieku średnim. Psychologia Rozwojowa, 2, 37–46.

Bakiera L. (2013), Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Bakiera L. (2014), Mężczyzna w roli ojca. Psychospołeczne uwarunkowania zaangażowanego ojcostwa. W: B. Raszeja-Kotleba, M. Baranowska-Szczepańska (red.), On bez tajemnic. Problemy, analizy, perspektywy, 41–58. Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula.

Bakiera L., Stelter Ż. (2011), Leksykon psychologii rozwoju człowieka, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Bierca M. (2013), Tacierzyństwo w sieci – analiza nowego trendu i jego socjologiczne implikacje. InterAlia. Pismo poświęcone studiom queer, 8, 79–90.

Bierca M. (2014), Urlopy „tacierzyńskie” w Polsce – silny trend czy chwilowa moda? Rozważania w kontekście przemian ról w rodzinie. Studia Socjologiczne, 4, 215, 41–58.

Delumeau J., Roche D. (1995). Historia ojców i ojcostwa. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Dziwańska K. (2007), Cele i plany życiowe młodzieży a rozwój perspektywy przyszłościowej – wyniki badań. Psychologia Rozwojowa, 12, 4, 75–84.

Fägerskiöld A. (2008), A change in life as experienced by first-time fathers. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22, 1, 64–71.

Gębka M. (2006), Trzy pytania o kryzys ojcostwa. Roczniki Socjologii Rodziny, 17, 117–136.

Grużewska A. (2014), Ojcowie małych dzieci – doświadczenia, obserwacje i wnioski z pracy w ramach programu Dobry Rodzic – Dobry Start Fundacji Dzieci Niczyje. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13, 3, 229–248.

Harwas-Napierała B. (2010), Wzór osobowy ojca w rozwoju dziecka. W: M. Kujawska, L. Huber (red.), Postawy rodzicielskie współczesnych ojców, 27–33. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Harwas-Napierała B. (2012), Dorosłość jako spełnienie. Drogi i zagrożenia rozwoju człowieka w okresie dorosłości. Kraków: Wydawnictwo Libron.

Jain A., Belsky J., Crnic K. (1996), Beyond fathering behaviors: Types of dads. Journal of Family Psychology, 10, 4, 431–442.

Janowicz K. (2017a), Wizja własnego ojcostwa u mężczyzn w późnej adolescencji i wczesnej dorosłości. Niepublikowana praca magisterska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Janowicz K. (2017b), Współczesne ojcostwo w oczach młodych bezdzietnych kobiet i mężczyzn. W: A. Łukasik, K. Węgrzyn-Białogłowicz, A. Englert-Bator (red.), Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa, 238–256. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kempińska U. (2014), O jakim mężu marzę? Oczekiwania współczesnych kobiet wobec mężczyzn. W: B. Raszeja-Kotleba, M. Baranowska-Szczepańska (red.), On bez tajemnic. Problemy, analizy, perspektywy, 99–112. Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula.

Kurcbart A. (2011), Psychologiczny obraz ojca w biegu życia. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Lamb M.E. (1979), Paternal influences and the father’s role: A personal perspective. American Psychologist, 34, 10, 938–943.

Lampic C., Skoog Svanberg A., Karlstrom P.O., Tydén T. (2006), Fertility awareness, intentions concerning childbearing, and attitudes towards parenthood among female and male academics. Human Reproduction, 21, 2, 558–564.

Levinson D.J. (1978), The Seasons of a Man’s Life. New York: Knopf. Levinson D.J. (1986), A conception of adult development. American Psychologist, 41, 1, 3–13.

Liberska H. (2004), Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Maher J.M., Dever M., Curtin J., Singleton A. (2004), What Women (and Men) Wants: Births, Policies and Choices. Monash: School of Political and Social Inquiry.

Majorczyk M. (2014), Ojcostwo jako zadanie rozwojowe w życiu mężczyzny. Komunikat z badań. W: B. Raszeja-Kotleba, M. Baranowska-Szczepańska (red.), On bez tajemnic. Problemy, analizy, perspektywy, 41–58. Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula.

Marks L., Palkovitz R. (2004), American fatherhood types: The good, the bad, and the uninterested. Fathering, 2, 2, 113–129.

Marsiglio W., Hutchinson S., Cohan M. (2000), Envisioning fatherhood: A social psychological perspective on young men without kids. Family Relations, 49, 133–142.

Miller T. (2011), Falling back into gender? Men’s narratives and practices around first-time fatherhood. Sociology, 45, 6, 1094–1109.

Mynarska M. (2011), Kiedy mieć dziecko? Jakościowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie, Zeszyty Naukowe. Instytut Statystyki i Demografii SGH, 11, 4–32.

Palkovitz R. (2002), Involved Fathering and Men’s Adult Development: Provisional Balances. Mahwah, London: Lawrence Erlbaum Associates.

Przecławska A., Rowicki, L. (1997), Młodzi Polacy u progu nadchodzącego wieku, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Przybył I. (2001), Źródła wiedzy i rolach małżeńskich, Roczniki Socjologii Rodziny, 13, 105–116.

Singer J.L. (1980), Marzenia dzienne. Tłum. R. Zawadzki. Warszawa: PWN.

Skoog Svanberg A., Lampic C., Karlstrom P.O., Tydén T. (2006), Attitudes toward parenthood and awareness of fertility among postrgraduate students in Sweden. Gender Medicine, 3, 3, 187–195.

Smith J.L., Fenwick J., Skinner R., Merriman G., Hallet J. (2011), Young males’ perspectives on pregnancy, fatherhood and condom use: Where does responsibility for birth control lie? Sexual & Reproductive Healthcare, 2, 1, 37–42.

St John W., Cameron C., McVeigh C. (2005), Meeting the challenge of new fatherhood during the early weeks. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing, 34, 2, 180–189.

Szulich-Kałuża J., Wadowski D. (2014), Tendencje przemian ojcostwa i roli ojca we współczesnym społeczeństwie. W: D. Kornas-Biela (red.), Ojcostwo dzisiaj, 53–74. Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego.

Tiepłow B.M. (1951), Psychologia, tłum. M. Żebrowska. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Thompson R., Lee Ch., Adams J. (2013), Imagining Fatherhood: Young Australian men’s perspectives on fathering. International Journal of Mens’ Health, 12, 2, 150–165.

Virtala A., Vilska S., Huttunen T., Kunttu K. (2011), Childbearing, the desire to have children, and awareness about the impact of age on female fertility among Finish university students. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 16, 2, 108–115.

Volling B.L., Belsky J. (1991), Multiple determinants of father involvement during infancy in dual-earner and single-earner families. Journal of Marriage and Family, 53, 2, 461–474.

Włodarczyk J. (2014), Być tatą. Wyniki badania polskich ojców. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13, 3, 94–138.